Kevan jäsenyhteisöjen ja valtion eläkemaksut vuonna 2020

Työnantajan ohjeet
Työnantajan ohjeet

Kevan valtuuskunta on 29.11.2019 päättänyt Kevan jäsenyhteisön maksuosuudet vuodelle 2020.

Kevan jäsenyhteisön maksuosuudet muodostuvat palkkaperusteisesta eläkemaksusta ja eläkemenoperusteisesta eläkemaksusta. Valtiovarainministeriö on 22.11.2019 päättänyt valtion palkkaperusteisen eläkemaksun keskimääräisestä tasosta.

Vuoden 2020 keskimääräinen palkkaperusteinen eläkemaksu on 24,40 prosenttia palkoista. Palkkaperusteinen eläkemaksu muodostuu kaikilta työnantajilta perittävästä työansiopohjaisesta eläkemaksusta, joka on 23,40 prosenttia palkoista sekä työnantajakohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta, joka on keskimäärin 1,00 prosenttia palkoista.

Sosiaali- ja terveysministeriön on vahvistanut vuoden 2020 yksityisalojen työntekijän työeläkevakuutusmaksun 15.11.2019. Tämän perusteella määräytyvä työntekijän eläkemaksu on myös Kevan jäsenyhteisöillä ja valtiolla alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 7,15 prosenttia palkoista ja 53-62-vuotiailla 8,65 prosenttia palkoista.

Koska työnantaja pidättää työntekijän eläkemaksun ja koska työntekijän eläkemaksut kilpailukykysopimuksen mukaisesti nousivat 0,4 prosenttiyksikköä vuonna 2020, työnantajan osuus palkkaperusteisesta eläkemaksusta laskee keskimäärin 0,4 prosenttiyksikköä. Työnantajan osuus palkkaperusteisesta eläkemaksusta on Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmässä käytännössä arviolta keskimäärin 16,82 prosenttia palkoista ja valtion eläkejärjestelmässä vastaavasti 16,70.

Keva laskee ja vahvistaa työnantajakohtaiset palkkaperusteiset eläkemaksut. Tiedot vahvistetuista maksuista julkaistaan Työnantajan verkkopalvelun Eläkemaksut-osiossa joulukuun ensimmäisellä viikolla. Vaikka Kevan jäsenyhteisön ja valtion palkkaperusteinen eläkemaksu määräytyvät samoin periaattein ja ovat keskimääräiseltä tasoltaan samat, kunnan tai kuntayhtymän palkkaperusteinen eläkemaksu on pääsääntöisesti eri Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän ja valtion eläkejärjestelmän piirissä vakuutettujen työntekijöiden osalta.

Eläkemenoperusteisen maksun kokonaismääräksi vahvistettiin 737 miljoonaa euroa

Kevan valtuuskunta päätti myös, että Kevan jäsenyhteisöiltä perittävä vuoden 2020 eläkemenoperusteinen maksu on yhteensä 737 miljoonaa euroa (706 miljoonaa euroa vuonna 2019). Eläkemenoperusteista maksua nostaa arvio palkkasumman kehityksestä.

Eläkemenoperusteinen maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken niiden vuonna 2020 maksettavien eläkeosien suhteessa, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005. Keva julkaisee Työnantajan verkkopalvelun Eläkemaksut-osiossa työnantajakohtaiset tiedot vuoden 2020 eläkemenoperusteisen maksun ennakoista tammikuun aikana.