Vår telefontjänst går över till sommartid 3.6.2024

Keva Tjänster
Keva Tjänster

Telefontjänsten för privatkunder och arbetsgivare betjänar på sommaren kl. 9.00–13.00.

På sommaren 3.6–30.8.2024 betjänar vi vardagar kl. 9.00–13.00 på följande nummer:

  • Privatkundernas kundtjänst 020 614 2868
  • Rådgivning för arbetsgivare 020 614 2438

Våra e-tjänster är tillgängliga dygnet runt

Privatkunder har tillgång till tjänsten Min pension varje dag dygnet runt.

I tjänsten Min pension kan du bland annat kolla ditt pensionsutdrag, beräkna ditt pensionsbelopp samt söka pension eller yrkesinriktad rehabilitering.

I tjänsten Min pension kan du också ställa frågor till chattbotten och i punkten Meddelanden.

Webbtjänsten för arbetsgivare betjänar i arbetsgivarärenden dygnet runt.

I webbtjänsten för arbetsgivare kan du bland annat granska pensionsavgifter och använda tjänsten Nyckeluppgifter i vilken du också kan göra personalenkäter och granska arbetsgivarspecifika statistiker. Du kan också skicka och ta emot meddelanden på ett säkert sätt i en skyddad förbindelse.