Kevas Suomi.fi-fullmakter har publicerats

Arbetsgivarens anvisningar
Arbetsgivarens anvisningar

Kevas Suomi.fi fullmakter i webbtjänsten för arbetsgivare har publicerats på Kevas webbplats.

De organisationer i vilka en person med firmateckningsrätt är införd i handelsregistret, till exempel aktiebolag, kan nu ge Kevas fullmakter i tjänsten Suomi.fi.

Offentliga organisationer använder fortfarande Katso-tjänsten.

Inloggningssättet till Kevas webbtjänst för arbetsgivare ändras hos alla användare omkring den 16 december. Vi meddelar det exakta datumet så snart som möjligt.

  • Man loggar in i Kevas webbtjänst med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Katso-koden kan inte användas.