Kevas kundevenemang och möten hålls på distans fram till 31.1.2022

Arbetsgivarens anvisningar Corona
Arbetsgivarens anvisningar Corona

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona och Regionförvaltningsverket i Södra Finland gav en regional rekommendation om distansarbete och användning av munskydd 23.11.2021.

Vi tar ansvar för en säker och hälsosam arbetsmiljö för våra kunder, samarbetspartner och vår personal och följer noga myndigheternas rekommendationer i vår verksamhet.

Alla Kevas kundevenemang och möten hålls på distans fram till 31.1.2022. Kevas fysiska evenemang och hybridevenemang samt de nätverksevenemang i fråga om vilka anmälan redan pågår och avtalade möten med kunderna flyttas till nätet.

Ändringarna medför inga åtgärder för våra kunder. Om du har anmält dig till ett fysiskt evenemang som Keva ordnar eller fått inbjudan till möte, så får du inom kort närmare information och anvisningar för hur du kan delta i evenemanget eller mötet via nätet.

Vi följer upp myndigheternas rekommendationer om coronaläget. I januari kommer vi i enlighet med dem att vidta nödvändiga åtgärder med tanke på fortsättningen.