Kevas delårsrapport 1.1 –30.9.2018: Kevas placeringar avkastade måttligt

Ekonomi och investering Keva
Ekonomi och investering Keva

Keva ansvarar för finansieringen av pensionerna och placeringen av pensionsmedlen i kommunsektorn. Fram till slutet av september avkastade Kevas placeringar 1,7 %, dvs. omkring 857 miljoner euro. I januari–september i fjol avkastade placeringarna 5,3 %. I slutet av september uppgick placeringarnas marknadsvärde till 52,6 miljarder euro medan det vid samma tidpunkt i fjol var 50,9 miljarder euro.

Enligt Kevas verkställande direktör Timo Kietäväinen kan resultatet anses vara måttligt.

- Resultatet motsvarar våra förväntningar, ändringen på marknaden var att vänta efter den ovanligt långa uppgången. Till exempel drar den relativt stora vikten av tillväxtmarknaderna vår totala avkastning en aning neråt den här gången. Men vi måste än en gång tänka på pensionsplacerarens långa tidshorisont. Vi planerar och följer upp verksamheten på mycket lång sikt, säger Kietäväinen.

Marknadsvärdet av avkastningen på placeringarna var 1,7 % i januari–september. Alternativa placeringar och fastighetsplaceringar avkastade bäst: avkastningen på kapitalplaceringar och onoterade aktier var 12,1 %, fastighetsplaceringar (inklusive fastighetsfonder) 3,5 % och hedgefonder 3,3 %. Noterade aktier och aktiefonder avkastade 1,2 %, medan ränteplaceringarna avkastade -0,2 %.

Den långsiktiga avkastningen på Kevas placeringar är fortfarande på en god nivå. Den kumulativa kapitalvägda realavkastningen från fonderingens början (1988) fram till rapporteringstidpunkten var 4,2 % per år. Den reella genomsnittliga avkastningen utan kapitalvägning under motsvarande period var 5,4 %. Den nominella realavkastningen utan kapitalvägning för de fem senaste åren har varit 5,9 % och realavkastningen för tio år 5,7 %.

I slutet av september uppgick placeringarnas marknadsvärde till 52,6 miljarder euro (50,9 miljarder euro 30.9.2017). Räntepapperen (inklusive inverkan av derivat) utgjorde 40,5 % av de totala placeringstillgångarna, medan andelen noterade aktier och aktiefonder var 37,9 % och andelen fastighetsplaceringar 6,1 %. Andelen kapitalplaceringar och onoterade aktier var 8,4 % och andelen hedgefonder 7,1 %.

Kevas placeringsdirektör Ari Huotari beskriver situationen som rätt så oroväckande.
- I oktober har investeringsklimatet försämrats ytterligare och till exempel inhemska aktier har tagit stryk. Marknaden oroar sig för den ekonomiska utvecklingen, räntorna samt bland annat handelskriget och läget i Italien. I och för sig är det sunt att läget efter en lång bra period förändras på flera håll på marknaderna, säger Huotari.

- Under dessa förhållanden är det svårt att ens uppnå ett positivt placeringsresultat, tillägger Huotari.

Såsom en ansvarsfull investerare fokuserar Keva vid uppföljningen och utvärderingen av placeringsverksamheten framöver i allt större utsträckning på granskningen av utfallet på lång sikt och framtidsutsikterna. I fortsättningen kommer Keva inte att skicka något separat pressmeddelande om delårsresultatet utan uppgifterna publiceras på Kevas webbplats på adressen www.keva.fi/sv/resultatinformation.

För ytterligare information:
verkställande direktör Timo Kietäväinen, tfn 020 614 2201
placeringsdirektör Ari Huotari, tfn 020 614 2205
ekonomidirektör Tom Kåla, tfn 020 614 2211


Siffrorna i detta meddelande är oreviderade.

Kevas delårsrapporter