Årsbreven till statens pensionstagare senast 20.1.2022

Pensioner
Pensioner

Årsbreven till de pensionstagare som arbetat hos staten har börjat postas den första veckan i januari. Årsbrevet finns tillgängligt senast på januari månads utbetalningsdag 20.1.2022.

Breven till kommunsektorns, kyrkans, FPA:s och Finlands Banks pensionstagare har skickats redan före årsskiftet.

Sköt alla ärenden elektroniskt

Då du väljer e-kommunikation får du ditt årsbrev bland de första. Utöver årsbrevet finns också alla andra dokument sparade i tjänsten Min pension, även om pappersversionerna förkommer.

Beställ dina dokument i elektronisk form i tjänsten Min pension i punkten Mina uppgifter som finns i menyn under ditt namn.

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Uppdatera ditt personliga telefonnummer och/eller din e-postadress i tjänsten Min pension. Beställ samtidigt aviseringar om meddelanden, beslut och dokument som kommer in i tjänsten. På så sätt kan vi kontakta dig så fort som möjligt när du har fått ett beslut eller annan post till tjänsten.

Punkten Mina uppgifter ser du när du klickar på ditt namn i övre hörnet i tjänsten Min pension.