Kuntoutusrahalla opiskelevien kesäajan tuissa muutos

Työkyky
Työkyky

Vuoden 2019 alusta alkaen kokopäiväisesti opiskeleville maksetaan kuntoutusraha myös kesäajalta, jos opinnot jatkuvat vielä syksyllä.

Vuoden 2019 alusta alkaen kaikille kokopäiväopintoja suorittaville opiskelijoille maksetaan kuntoutusraha myös kesäajalta, jos opinnot jatkuvat vielä syksyllä. Aikaisemmin kesäajan kuntoutusrahan saamisen edellytyksenä oli, että opiskelija suoritti riittävän määrän opintoja myös kesän aikana tai oli alan palkattomassa työharjoittelussa. Tulevana kesänä opiskelu- tai työharjoitteluvaatimusta ei siis enää ole.

Kesäajan kuntoutusraha mahdollista kesällä opiskelun tai palkattoman työharjoittelun, joten suosittelemme opiskelijoitamme edistämään opintojaan myös kesäkuukausien aikana.

Kuntoutusrahaa maksetaan henkilöille, jotka ovat ammatillisessa kuntoutuksessa.

Ansiorajoja valvotaan

Opiskelija voi olla opintojen rinnalla ansiotyössä, jos ansiot eivät ylitä ns. ansiorajaa. Jos opiskelija työskentelee vain kahden kesäkuukauden aikana, ansioraja ei ylity.

Jos työskentely kestää koko kesän eli kolme kuukautta, ja opiskelija tämän lisäksi työskentelee loma-aikojen ulkopuolella, ansioraja saattaa ylittyä. Näissä tilanteissa pyydämme opiskelijaa ottamaan yhteyttä Kevan ansiovalvontaan (puh. 020 614 2837).

Jos ansioraja ylittyy, kuntoutusraha muutetaan osakuntoutusrahaksi tai sitä ei makseta ollenkaan. Liikaa maksetut korvaukset joudutaan perimään takaisin.

Muistathan lähettää syksyllä opintojen alkamisilmoituksen

Opintojen jatkuessa elo-syyskuussa, opiskelijoiden tulee lähettää opintojen alkamisilmoitus ja opintosuoritusote Kevaan, jonka jälkeen kuntoutusrahasta tehdään päätös seuraavalle vuodelle. Tästä lähetämme opiskelijoille lisätietoa kesän aikana.