Öppen diskussion och en bra vardag stöder orken i arbetet

Arbetsförmåga Arbetsliv Kunderna berättar
Arbetsförmåga Arbetsliv Kunderna berättar

På arbetsplatserna i vårdsektorn arbetar man under coronapandemin under hårt tryck i uppgifter som med tanke på krishanteringen är kritiska. Ändringarna i de grundläggande uppgifterna och arbetssätten samt oron för såväl patienternas som den egna och de närståendes hälsa tär på den psykiska och fysiska orken. Också i Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt har man vidtagit åtgärder för att avhjälpa belastningen till följd av undantagssituationen.

Öppen diskussion och direkta svar

Arbetshälsochef Taina Mäkelä poängterar betydelsen av aktiv och öppen diskussion i undantagssituationen. – Till en början fick personalen en sammanfattning av coronaläget och av tillgängliga lösningar på utmaningar varje dag, nu två gånger per vecka. De anställda har också kunnat ställa egna frågor om coronaviruset via en webropol-enkät, berättar Mäkelä. Varje vecka gås frågorna igenom på ett onlinemöte. Frågorna besvaras av sakkunniga inom medicin, vårdarbete, förvaltning och stödtjänster.

Cheferna får flera gånger i veckan ett coronameddelande som de kan utnyttja i sitt ledningsarbete. Cheferna har också direkt telefonkontakt till företagshälsovården i frågor om coronaviruset. Personalen får information om nya anvisningar och förfaringssätt via regelbundna onlinemöten och interna meddelanden. Samarbetet mellan arbetarskyddet och förtroendevalda är tätt, och genom att stödja varandra skapar man tillsammans välbefinnande i vardagen.

Diskussionshjälp och psykiskt stöd

Enligt Mäkelä har coronakrisen väckt mycket oro bland personalen. – De anställda har mest oroat sig för eventuell smitta, insjuknande och om man själv smittar ner sina närstående. Risken för smitta har vållat oro i synnerhet om arbetstagaren hör till en riskgrupp, säger Mäkelä. De som behöver psykiskt stöd har möjlighet att per telefon diskutera med sjukvårdsdistriktets psykiatriska proffs. Också företagshälsovården har öppnat en telefonlinje för hela personalen för diskussionshjälp och anvisningar. Företagshälsovården informerar hela personalen om aktuella tjänster och coronaläget också regelbundet genom ett nyhetsbrev.

Under coronakrisen har olika aktörer, enheter, primärvården och olika sjukvårdsdistrikt samarbetat och kommunicerat allt tätare.

I enheter som arbetar med personer som insjuknat i eller misstänks ha coronavirus har personalen möjlighet till dagliga gruppdiskussioner. Två personer med debriefing-utbildning deltar i dem. Olika situationer som de anställda råkat ut för samt tankar och känslor kring dem gås igenom tillsammans. – Vi har skickat ett nyhetsbrev om välbefinnande till arbetstagarna. På vårt intranät finns också mycket information om och länkar till arbetarskydd, bl.a. skyddsutrustning, välbefinnande och psykiskt stöd, säger Mäkelä.

Nya förfaranden för distansarbete och växlande arbetsuppgifter

Alla vars arbetsuppgifter tillåter det arbetar på distans i sjukvårdsdistriktet. Arbetsgivaren har tagit fram anvisningar för god distansarbetsergonomi, pauser och förfaranden eftersom distansarbete inte är bekant sedan tidigare. Också nya verksamhetsmodeller har tagit form: mötespraxisen, kontakterna och kompetensen har enligt Mäkelä utvecklats betydligt. – Vi har tagit ett tydligt digitalt språng i vår.

Personalen flyttar mellan funktioner och enheter inom sjukvårdsdistriktet enligt behov. Rörligheten har ökat ytterligare under undantagssituationen. Resurserna, alltså tillgänglig och behövlig personal och patientläget samlas dagligen från enheterna. Enligt kartläggningen överförs personalresurser enligt behov. – Personalen i coronaenheten rör sig självfallet så lite som möjligt, poängterar Mäkelä. God resursfördelning och förberedelse för skötseln av coronakrisen har frigjort personalresurser till ny slags funktioner och uppgifter som krävs i den avvikande situationen.

Vardagen som källa för välbefinnande

I Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt litar man på vardagens botande effekt. – Vi sköter våra grunduppgifter och en god vardag hjälper oss att orka arbeta, sammanfattar Mäkelä. Arbetstagarna har allt flera verktyg och anvisningar som bland annat bidrar till återhämtning, vila och övriga hörnstenar i välbefinnandet.