Mot en ny vardag – vad händer med arbetsmiljöledningen?

Arbetsförmåga Tjänster
Arbetsförmåga Tjänster

När coronaläget börjar lätta och undantagssituationen upphör diskuteras det på många arbetsplatser hurdan den nya vardagen ska se ut.

Förändringarna i arbetssätten, arbetskulturen och gemenskapen är en utmaning också med tanke på arbetsmiljöledningen. Cheferna och HR förväntas vara flexibla och anpassa sig efter olika behov, utan att glömma det egna välbefinnandet.

Led arbetsförmågan i den nya vardagen – anvisningar till cheferna

Vi har planerat anvisningar för hur cheferna kan leda personalens arbetsförmåga och samtidigt sörja för sin egen ork i arbetet i den nya vardagen. Anvisningarna finns tillgängliga för alla våra arbetsgivarkunder i tjänsten Inlärningsmiljö. De fungerar som en självständig helhet men fördjupad information om arbetsmiljöledning i undantagssituationen finns också i modulen ”Kehitä osaamistasi ja johda tehokkaasti poikkeustilanteessa” (kompetensutveckling och effektiv ledning i undantagssituationen).

Dela bästa praxis

Har din organisation tagit fram egna välbeprövade anvisningar eller nya verksamhetsmodeller för den nya vardagen? Vill ni också dela dem med andra organisationer? Vi publicerar gärna exempel på modeller som arbetsgivarna i den offentliga sektorn har utvecklat. Du kan kontakta oss i ärendet på e-post: kevapalvelu(snabel-a)keva.fi.