Om du har fått ett beslut från Keva skickar vi en responsförfrågan om det per sms eller e-post

Pensioner
Pensioner

Om du får ett beslut om pension eller förmån från Keva kan du få en responsförfrågan om det per sms eller e-post. Svara gärna på den: på så sätt hjälper du oss att förbättra våra tjänster.

Du får responsförfrågan från Keva omkring en vecka från att du har fått ett beslut om pension eller förmån. Du får den till den e-postadress du meddelat till Keva eller per sms till ditt telefonnummer.

- I meddelandet finns en direkt länk till förfrågan. Om du inte vill klicka på länken, kan du i stället skriva in den kod som finns i meddelandet i chattbottens textfält på webbplatsen keva.fi. Sedan öppnas responsblanketten på vår webbplats, säger kundtjänstdirektör Taina Uronen.

Neuvontabotti.gif

Om du inte vill använda den direkta länken i meddelandet, skriv då in den kod du fått i det fält som pilen pekar på. Du kommer till chattbotten till exempel på förstasidan genom att klicka på ikonen Fråga Ilona nertill på sidan.

Responsen är inte kopplad till dina uppgifter

Av dataskyddsskäl kopplas dina bakgrundsuppgifter inte till responsen. I samband med svaret får vi endast uppgift om vilken pension eller förmån du har sökt och om du har fått positivt beslut eller avslag.

Av dataskyddsskäl rekommenderar vi att du inte skriver in personuppgifter i responsblanketten och vi kan inte svara på frågor som lämnas i den. Om du vill få svar på frågor om dina egna pensionsärenden, skicka då ett meddelande till Kevas rådgivning via den säkra tjänsten Min pension.

Svara på förfrågan, påverka våra tjänster

Ju bättre vi känner våra kunder, desto smidigare servicestigar och bättre tjänster kan vi bygga upp. Vi går noggrant igenom den respons vi får.

- För oss är det viktigt att vi vet vad vi har lyckats med och vad vi borde utveckla, och ingen annan kan berätta det bättre än de kunder som använt tjänsterna. Vi är tacksamma för all respons vi får, säger Taina Uronen.