Katriina Valves karriärberättelse: ”Jag kan inte tänka mig något annat jobb på Keva som jag hade gjort hellre”

Karriärberättelse
Karriärberättelse

För ett drygt år sedan fick Katriina Valve stora skor att fylla när hon tog sig an uppgiftsområdet av en långvarig pensionsinformatör som gick i pension. Det var en naturlig fortsättning på karriären och förde med sig nya intressanta arbetsuppgifter vid sidan av de gamla.

Katriina arbetar nu i enheten för juridiska ärenden som specialsakkunnig i teamet för allmän juridik och lagstiftning. Arbetsområdet omfattar bland annat utbildning och information kring pensionsfrågor samt behandling av pensionsärenden för särskilda grupper.

 Till exempel senaste höst sysselsattes jag till stor del av en ändring av lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter som riksdagen då beredde, säger Katriina.

Katriina-Valve-kuvituskuva2.jpgArbetsuppgifterna varierar från dag till dag och det är det som gör arbetet intressant. Till uppgifterna hör till exempel att utreda krävande pensionsfrågor i samarbete med kundrådgivare, pensionsexperter eller jurister. Genom samarbetet ökar allas kunskaper.

Katriina började arbeta på Keva för femton år sedan. först med kundservice och sedan med särskilda pensioner. Sitt nuvarande uppgiftsområde ser hon som en naturlig fortsättning på sin karriär.

 Nu var det dags att gå vidare i karriären, och jag har en hel del kunnande att bidra med i det här arbetet. Jag kan inte tänka mig något annat jobb på Keva som jag hade gjort hellre, säger hon.

 Innan jag blev vald till den nya befattningen fick jag tillsammans med en annan Kevaanställd i ett drygt år genomgå en mentorperiod med den sakkunnig som skulle gå i pension. På så sätt säkerställdes att all den enorma kompetensen kunde behållas i huset, säger Katriina.

De intressanta och varierande arbetsuppgifterna är en av de viktigaste orsakerna till att Katriina har trivts på Keva så länge. Keva får beröm också för sitt positiva förhållningssätt till flexibilitet i arbetstiderna efter den anställdes livssituation och möjligheten att jobba på distans.

Och ett bra arbetsklimat och trevliga arbetskamrater skadar ju inte heller, fortsätter Katriina med ett leende.

Katriina-Valve-kuvituskuva1.jpg Vid sidan av det egna arbetet sköter jag personalens gemensamma ärenden som ordförande för Kevas personalråd det kan man egentligen räkna som en extra hobby, säger Katriina. Personalrådets uppgift är att stödja de anställdas arbetshälsa genom att ordna olika motions- och kulturaktiviteter i och utanför huset. Det är roligt att samarbeta med de andra anställda.

 Jag har fått vänner för livet på arbetsplatsen, och vi umgås också utanför arbetstiden. Utöver vänner och familj ägnar jag mig åt filmer, motion och resor på fritiden.

Katriinas top 3 på Keva

• Arbetskamraterna
• Intressant arbete
• Anställningsförmånerna