Skatteprocenten för 2020 träder i kraft i februari – i januari verkställs förskottsinnehållningen på pensionen ännu enligt skatteprocenten för 2019

Pensioner
Pensioner

De nya skatteprocenten för 2020 träder i kraft 1.2.2020. Keva får de nya uppgifterna om förskottsinnehållningen direkt från skattemyndigheten. Du behöver alltså inte meddela din skatteprocent till Keva.

Om ditt pensionsbeslut emellertid har fattats efter november 2019 ska du meddela din förskottsinnehållningsprocent för 2020 till oss. Du kan beställa ett nytt skattekort på adressen www.skatt.fi/minskatt.

Förskottsinnehållningen på pensionen för januari verkställs ännu enligt skatteprocenten för 2019.

Om du vill höja skatteprocenten för 2020 gör du det enklast elektroniskt i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Ändringar i uppgifterna om utbetalningen av pensionerna ska lämnas tre veckor före januari månads pensionsutbetalningsdag

Tänk på att alla ändringar i uppgifter om pensionsutbetalning i slutet av året måste finnas tillgängliga hos Keva exceptionellt tidigt, dvs. omkring tre veckor före utbetalningsdagen för januari månads pension. I annat fall kan ändringen först beaktas i pensionsutbetalningen för februari.