Fakturor på utjämningsavgiften oktober–december 2023

Arbetsgivarens anvisningar
Arbetsgivarens anvisningar

De arbetsgivarspecifika fakturorna på utjämningsavgiften för januari–september 2023 grundar sig på en kalkylmässig uppskattning av fördelningen av lönesummorna mellan kommunerna och välfärdsområdena.

Enligt uppskattningen riktas 55 % av utjämningsavgiften till välfärdsområdena och 45 % till kommunerna.

Lönesummafördelningen justeras och Kevas fullmäktige fastställer den i oktober 2023. Vi fakturerar utjämningsavgiften för slutet av året efter fastställandet och publicerar bilagorna till fakturorna i avsnittet Pensionsavgifter i oktober. I utjämningsavgiften för slutet av året beaktas utöver den fastställda fördelningen även korrigeringar så att utjämningsavgifterna för hela året motsvarar den fördelning som fastställs.

Kevas styrelse föreslår för fullmäktige att den lönesummafördelning som ska fastställas är 51,3 % välfärdsområden / 48,7 % kommuner.

Under resten av år 2023 kommer månadsraten för utjämningsavgiften för en enskild kommun således att vara 33 % större och för välfärdsområden ca 27 % mindre än i januari–september.