Vihapuhe voi olla työkykyriski

Työelämä Työkyky
Työelämä Työkyky

Somekeskustelut ovat osa monen ammattilaisen työtä. Sosiaalisessa mediassa verkostoidutaan, viestitään ja vaikutetaan. Sosiaalisen median käyttöön liittyy kuitenkin myös riskejä, joilla voi olla vaikutusta työyhteisöön ja henkilöstön työkykyyn.

Mitä on vihapuhe? 

Eri alojen asiantuntijat ja esimerkiksi viranomaiset ovat työssään mukana sosiaalisen median keskusteluissa niillä yhteiskunnan alueilla, missä aktiivista keskustelua käydään. 

Työtehtäviin ja esimerkiksi viranomaispäätöksiin kohdistuva, asiallisesti esitetty kritiikkiä kuuluu sosiaaliseen mediaan. Kun kritiikki muuttuu uhkailuksi, väärän tiedon levittämiseksi tai painostukseksi, ei kyse ole enää asiallisesta arvostelusta vaan vihapuheesta. 

Vihapuheen käsittely työpaikoilla 

Sosiaalinen media muodostaa omanlaisensa työympäristön ja on osa työtä, mikä tulisi huomioida myös organisaation toimintamalleissa ja työkykyjohtamisessa.  

Työnantajan tehtävä on varmistaa ajantasaiset ohjeet ja toimintatavat. Mahdollinen vihapuhe on hyvä huomioida myös aktiivisen tuen toimintatavassatyöpaikan vaarojen tunnistamisessa ja riskien arvioinnissa sekä mm. työterveyshuollon työpaikkaselvityksissä.  

Työssä kohdattava vihapuhe sosiaalisessa mediassa on ajankohtainen aihe kaikissa julkisen alan organisaatioissa

- Työpaikan ja työyhteisön ulkopuolelta tulevaa vihapuhetta ei työnantajankaan toimin pystytä välttämättä poistamaan ja lopettamaan. Erilaisin tukitoimin tilanteiden haitallista psykososiaalista kuormittavuutta voidaan kuitenkin vähentää, tukea työkykyä ja hyvinvointia ja mahdollisesti löytää ratkaisuja, kertovat Kevan asiakaspäälliköt Eeva-Liisa Nurmi ja Satu Haapakoski.  

Tukimateriaali työssä kohdattavan vihapuheen käsittelyyn 

Kevan asiantuntijat olivat mukana valtionhallinnon henkilöstöjohdonVihapuhe.PNG foorumin työryhmässä valmistelemassa tukimateriaalia vihapuheen kohteeksi joutuvalle ja hänen työnantajalleen. Osana valtion henkilöstöjohtamisen uudistusohjelmaa koottu tukimateriaali tarjoaa käytännön neuvoja vihapuhetilanteisiin joutuneelle yksittäiselle virkahenkilölle sekä hänen esihenkilöilleen ja koko organisaatiolle. - Vaikka tukimateriaali on valmisteltu virkahenkilöiltä ajatellen, se on yhtä hyvin sovellettavissa kaikilla ammattialoilla, Eeva-Liisa ja Satu kertovat.  

Työnantajan velvollisuus on Työturvallisuuslain mukaan huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tukimateriaali kannustaakin jokaista työpaikkaa suunnittelemaan selkeän prosessin ja selkeät roolit sekä vastuut siihen, kuinka yksittäistä vihapuheen kohteeksi joutunutta virkahenkilöä tuetaan. - Työssä kohdattava vihapuhe sosiaalisessa mediassa on ajankohtainen aihe kaikissa julkisen alan organisaatioissa ja tehtyä tukimateriaalia voidaan hyödyntää kaikilla työpaikoilla toimialasta riippumatta, Satu painottaa