Eläkkeet Keva Työelämä

Valtion työeläkevakuutettujen määrä on laskenut kymmenessä vuodessa lähes 30 % samalla, kun vakuutettujen keski-ikä on noussut vajaalla neljällä vuodella.

Kevan tilastojen mukaan valtiolla oli vakuutettuina vuoden 2016 lopussa noin 127 000 työ- ja virkasuhteista henkilöä kuntien opettajat mukaan lukien. Näiden keski-ikä oli noin 48,6 vuotta.

- Ikärakenne on muuttunut radikaalisti viimeisen kymmenen vuoden aikana samalla kun vakuutettujen määrä on laskenut. Työssä jaksaminen ja hyvä ikäjohtaminen korostuvat myös valtion hallinnossa, totesi Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen ValtioExpossa Helsingissä tiistaina.

Ikärakenteen ja vakuutettujen määrän muutosta selittää Kietäväisen mukaan ennen kaikkea valtion tukitoimintojen siirtyminen osakeyhtiöihin ja yliopistojen nuorten työntekijöiden siirtyminen yksityisen työeläjärjestelmän piiriin. Lisäksi digitalisaatio ja tuottavuusohjelma ovat olleet merkittäviä tekijöitä ikärakenteen muutokseen.
Valtion henkilöstöstä on siirtymässä eläkkeelle seuraavan viiden vuoden aikana noin 3 %, eli keskimäärin noin 3300 henkilöä, vuosittain.

Valtion palveluksesta siirrytään useimmiten vanhuuseläkkeelle. Työkyvyttö-myyseläkkeelle siirrytään esimerkiksi kunta-alaan verrattuna harvemmin. Kie-täväisen mukaan suurimpien ammattiryhmien välillä on eroja tulevien vuosien ennakoidussa eläköitymisessä. Esimerkiksi komisarioiden, upseerien, sihteereiden ja professorien joukossa on paljon työntekijöitä lähellä vanhuuseläkeikää. Kietäväinen korosti, että vanhuuseläkeikä nousee eläkeuudistuksen myötä kaikissa ammateissa.

Lisätiedot: Timo Kietäväinen, p. 0400 486 043

Eläköitymiskehitys valtiolla, miltä tulevaisuus näyttää? Timo Kietäväisen esitys ValtioExpossa 8.5.2018

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista