19.3.2017 klo 16.00 | Uutinen

Uudet kunnanvaltuutetut rakentavat uutta kuntaa soten jälkeen

Huhtikuussa valittavat kunnanvaltuustot ovat siirtymäkauden valtuustoja, sillä sote- ja maakuntauudistuksen myötä kuntien tehtävät muuttuvat merkittävästi. Uusien kunnanvaltuutettujen tärkein tehtävä on rakentaa uutta kuntaa sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen, sanoi Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen Juvan 575-vuotisjuhlassa 19.3.

- Vaikka sote-uudistus siirtää sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen pois kunnilta, suomalaisilla kunnilla on silti selvästi vahvempi rooli kuin valtaosassa Euroopan maita, Kietäväinen muistuttaa.

- Kunnat huolehtivat jatkossakin koulutuksesta esiopetuksesta lukio- ja ammattikoulutukseen, vapaasta sivistystyöstä, kaavoituksesta, kunnallisesta infrasta, kunnallistekniikasta, asuntopolitiikasta, kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnasta, nuorisotyöstä, terveyden edistämisestä ja elinvoimapolitiikasta eli kunnan elinvoimasta. Lisäksi monet kunnat ovat jatkossakin merkittäviä toimijoita esimerkiksi energiapolitiikassa. Kunta on entistä enemmän rakenteeltaan konserni.

Kuntien käytössä olevia keinoja elinvoiman ja terveyden edistämiseen ei ole vielä täysin määritelty. Kietäväinen painottaa, että kunnat tarvitsevat selkeää toimivaltaa vaikuttaa näihin asioihin.

- Kunta vaikuttaa entistä enemmän siihen, miten oma alue kehittyy. Se onnistuu sitä paremmin, mitä selkeämmin kunta saa kehittämistyöhön ja paikkakunnan markkinointiin mukaan kaikki paikalliset toimijat: kuntalaiset, yritykset, järjestöt ja myös vapaa-ajan asukkaat. Yhteishenki ja yhteinen tahto kehittävät kuntaa paremmin kuin mikään mainoskampanja. Kunta on tässä kehitystyössä entistä selkeämmin verkostojohtajan roolissa.

 

Lisätietoja:

Timo Kietäväinen, p. 0400 486 043