17.5.2017 klo 14.00 | Uutinen

Työeläkejärjestelmä varautunut haasteisiin

Suomen työeläkejärjestelmä on varautunut haasteisiin, mutta edessä olevat haasteet ovat poikkeuksellisen suuria, korosti Eläkesäätiöyhdistyksen kevätseminaarissa 17.5. puhunut Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen. Hän painotti, että tämän vuoden alusta voimaan tullut eläkeuudistus on keskeisessä roolissa eläkkeiden rahoituksen riittävyyttä varmistettaessa.

- Vähitellen paraneva talouskasvu ja työllisyys ovat osaltaan vahvistamassa myös työeläkkeiden rahoituspohjaa. Eläkejärjestelmän kestävyyden kannalta maamme kilpailukyvyn säilyminen pitkällä aikavälillä on tärkeää. Digitalisaatio ja robotisaatio muuttavat merkittävästi työelämäämme ja vaikuttavat kansalaisten työuriin ja eläkkeiden kertymiseen, Kietäväinen muistutti. 

Työeläketoimijoiden toiminnan tuloksellisuuden jatkuva parantaminen on tärkeää. Keva vastaa tähän uudistamalla merkittävästi omaa toimintaansa.

Työeläkkeiden rahoituksessa rahastoinnin merkitys kasvaa, kun maksettavien eläkkeiden määrä ylittää sisään tulevat eläkemaksut. Kunta-alan työeläkkeissä tämä käänne tapahtui tänä vuonna. Kevan osalta eläkemaksujen ja maksettavien eläkkeiden erotus on tänä vuonna noin 100 miljoonaa euroa. Eläkkeiden rahoituksessa on tähän varauduttu rahastoinnilla.

Kevan eläkevastuurahaston suuruus ylitti äskettäin 50 miljardia euroa. Työeläkevarojen sijoittaminen on pitkäjänteistä, ei kvartaaleittain tapahtuvaa toimintaa.

- Vuodesta 1988 lukien, kun rahastointi aloitettiin, on eläkevastuurahastoon kerrytetty sijoitustoiminnan tulosten kautta 30 miljardia ja maksettuja eläkkeitä suurempien eläkemaksujen kautta 20 miljardia euroa, Kietäväinen kertoi tyytyväisenä.  

 

Lisätietoja: 

Timo Kietäväinen, p. 0400 486 043