10.10.2017 klo 09.32 | Uutinen

Tutkimme asiakkaiden tyytyväisyyttä

Keva lähettää loka-marraskuun vaihteessa kyselylomakkeen noin 15 000 henkilöasiakkaalleen, jotka ovat saaneet hiljattain eläkepäätöksen tai olleet yhteydessä Kevan asiakaspalveluun.

Tutkimuksessa kerätään tietoa, miten Keva voi entisestään parantaa asiakaspalveluaan ja asioinnin sujuvuutta. Vastaajilta kysytään muun muassa ”kuinka todennäköisesti suosittelisit Kevan palveluita”.

- Tavoitteemme on, että henkilöasiakkaiden asiointi Kevan kanssa sujuu mahdollisimman joustavasti. Suosittelu on toimiva ja yleisesti käytetty mittari palvelun onnistumiselle, asiakaskokemuspäällikkö Maija Lahdenniemi vakuuttaa.

Tutkimus tehdään kerran vuodessa, ja sen toteutuksesta vastaa tällä kerralla viestintätoimisto VCA. Ne, joiden sähköpostisoite on Kevalla vastaavat sähköisesti, muut otokseen kuuluvat saavat paperilomakkeet.

- Nyt asiakastyytyväisyystutkimus perustuu otokseen, mutta sähköinen asiointi lisääntyy koko ajan. On mahdollista, että tulevaisuudessa kysymme verkon välityksellä palautetta kaikilta, jotka saavat Kevalta eläkepäätöksen. Jo nyt eläkepäätöksessä on linkki palautteeseen, jota kautta palautteen antaminen on mahdollista, Maija Lahdenniemi kertoo.

Lisätiedot

Maija Lahdenniemi, maija.lahdenniemi[at]keva.fi, p. 050 375 533