14.10.2016 klo 15.05 | Uutinen

Sote- ja maakuntauudistuksessa panostettava henkilöstöjohtamiseen

Sote- ja maakuntauudistus on suurin yksittäinen henkilöstön siirto työnantajalta toiselle maassamme.

Kun yli puolet kunta-alan henkilöstöstä siirtyy maakuntakonserneihin, muuttuu arki kunnissa syvällisesti. Kuntien muutosjohtamisesta, erityisesti henkilöstön muutosvalmennuksesta ja -tuesta on huolehdittava kunnolla, korosti Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen puhuessaan kaupunkineuvos Jorma Rasinmäen juhlaseminaarissa Seinäjoella perjantaina. Hän oli huolissaan siitä, että henkilöstökysymykset kunnissa ja maakunnissa ovat jääneet tähän mennessä liian taka-alalle uudistuksen valmistelussa.

-Sote-uudistukseen liittyvä valinnanvapaus ja yhtiöittämisvelvoite muuttavat historiallisella tavalla tavat järjestää sote-palvelut. Uudistus voi aiheuttaa työmarkkinoilla epätervettä kilpailua alan osaavasta työvoimasta. Myös työurien tukeminen julkisella sektorilla saattaa tulevina vuosina olla aikaisempaa haasteellisempaa. Uudistus on toteuttava siten, että sote-palvelujen toimivuus ja henkilöstön asema kyetään turvaamaan. Tämä edellyttää riittävän pitkää, realistista siirtymäkautta uudistukselle, totesi Kietäväinen.

-Osana valinnanvapaus- ja yhtiöittämisratkaisuja on säädettävä lailla järjestelyistä, joilla turvataan työeläkkeiden rahoitus soten markkinamuutoksista riippumatta ilman verojen korotuksia.

Lisätietoja

  • toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, puh. 0400 486 043