Keva Työelämä

-  Asuntojen hintojen kohtuullistaminen on helppoa. Jos politiikkatavoitteen voi toteuttaa rakentamalla asuntoja, joita kukaan ei halua tai tuhoamalla nykyisten kaupunkilaisten elämänlaadun, on tavoitteessa jotakin vikaa, lataa Tuukka Saarimaa.

Kaupunkitaloustiede tutkii taloudellisia voimia, jotka johtavat yritysten ja kotitalouksien alueelliseen keskittymiseen. Lisäksi tutkitaan kaupunkien sisäistä rakennetta ja maankäyttöä sekä maan ja asuntojen hinnanmuodostusta. Kaupunkitaloustieteilijät selvittävät myös erilaisten kaupunki- ja asuntopoliittisten toimien vaikutuksia.

- Oma mielenkiinnon kohteeni on juuri politiikkatoimenpiteiden arviointi. Esimerkiksi asuntojen hintojen kohtuullistamispolitiikka voi johtaa siihen, että tehdään jotain, mitä ei oikeasti haluta tai jätetään tekemättä jotain, mikä olisi oikeasti hyödyllistä, Saarimaa havainnollistaa.

Lahjoitusprofessuuri vahvistaa pientä tieteenalaa

Tuukka Saarimaa siirtyy Helsinki Graduate School of Economicsiin 20.8.2018 Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n johtavan tutkijan tehtävästä. Hän on VATT:ssa tutkinut mm. julkisesti tuettua asuntotuotantoa, kuntaliitoksia sekä kunnallispolitiikan vaikutuksia.

HSGE kouluttaa taloustieteen tohtoreita ja tuottaa huipputason tutkimusta. Saarimaa sijoittuu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen ja insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun ympäristön laitoksille. Apulaisprofessori arvioi, että hänen työssään tutkimusta on noin 60 %, opetusta kolmannes ja loput tiedeyhteisössä toimimista ja yhteiskunnallista vaikuttamista. 

                                                                          

- Pyrin tarjoamaan tutkimukseen perustuvaa tietoa nykyisen politiikan vaikutuksista sekä tekemään arvioita ehdotettujen politiikkamuutosten vaikutuksista. Tätä tietoa voivat hyödyntää virkamiehet, poliitikot ja tietenkin myös kansalaiset.

Saarimaa väitteli kauppatieteen tohtoriksi Joensuun yliopistosta vuonna 2009. Hän on työskennellyt Itä-Suomen yliopistossa sekä vierailevana tutkijana Tuftsin yliopistossa sekä London School of Economicsissa.

Helsinki GSE:n kaupunkitaloustieteen apulaisprofessuurin lahjoittavat Keva, Kuntarahoitus, Kuntaliiton Kuntasäätiö sekä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit.

Helsinki GSE on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja Svenska handelshögskolanin yhteinen yksikkö, joka perustettiin keväällä 2018.

Lisätietoja:

Tuukka Saarimaa, tuukka.saarimaa@vatt.fi ja p. 0295 519 444

Lue lisää:

https://vatt.fi/artikkeli/-/asset_publisher/mita-annettavaa-kaupunkitaloustieteella-on-kaupunkisuunnittelulle-

 Valokuvaaja Veikko Somerpuro