7.2.2017 klo 11.53 | Uutinen

Osa-aikaeläke suosittu julkisella sektorilla – osittainen vanhuuseläke ei houkuta

Osa-aikaeläkkeiden hakemisessa oli valtaisa loppukiri julkisella sektorilla viime vuoden lopussa.

Vuoden 2016 aikana 3 560 henkilöä haki osa-aikaeläkettä Kevasta. Osa-aikaeläke on suosittu julkisella alalla työskentelevien parissa, sillä kaikista vuonna 2016 myönnetyistä osa-aikaeläkkeistä 50 prosenttia koski julkista alaa.

- Vain noin 30 prosenttia suomalaisista työskentelee julkisella sektorilla, joten ero osa-aikaeläkeläisten määrässä on merkittävä, kertoo Kevan eläkejohtaja Eija Korhonen.

Eläkeuudistuksen vaikutukset näkyivät osa-aikaeläkkeen hakumäärissä, sillä noin 40 prosenttia hakijoista halusi osa-aikaeläkkeensä alkavan viimeisenä mahdollisena päivänä. Lähes puolet hakijoista olisi voinut jäädä osa-aikaeläkkeelle jo aikaisemmin.

Osa-aikaeläkkeen tilalle tullutta osittaista varhennettua vanhuuseläkettä haki tammikuun loppuun mennessä 489 julkisen alan työntekijää. Hakemuksista 80 prosenttia oli tehty sähköisesti Omat eläketietosi -palvelun kautta. 

Hakemusmäärien perusteella vaikuttaisi siltä, ettei osittaisesta vanhuuseläkkeestä tule julkisella alalla yhtä suosittua kuin yksityisellä. Korhosen mukaan on kuitenkin mahdollista, että hakemusmäärä nousee lähiaikoina.

- Osa hakijoista ei halua työnantajansa tietävän, että he suunnittelevat osittaisen vanhuuseläkkeen hakemista. Sen takia he jättävät hakemisen myöhemmälle kevääseen. Silloin työnantaja on jo ilmoittanut vuosiansiot rekisteriin, eikä eläkkeen laskemiseen tarvita lisätietoja työnantajalta.

Osittaisen vanhuuseläkkeen nostaminen ei vaadi työnteon vähentämistä, joten senkään vuoksi siitä ei tarvitse kertoa työnantajalle.

- Yhteydenottojen perusteella vaikuttaakin siltä, että osittaista vanhuuseläkettä ei ole välttämättä haettu sen takia, että haluttaisiin tehdä vähemmän töitä, toteaa Korhonen.

Noin 10 000 julkisen sektorin työntekijällä olisi mahdollisuus jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle vuonna 2017.

 

Lisätietoja:

Eläkejohtaja Eija Korhonen
eija.korhonen(at)keva.fi
040 750 3193