9.8.2018 klo 06.07 | Uutinen

Ny arbetsplats: Högskolepraktikplats som översättare

Kevas enhet Interna tjänster söker en högskolepraktikant till enhetens översättningstjänst. Praktikanten hjälper vid behov också till med andra uppgifter inom Interna tjänster.

Översättningstjänstens uppgifter består i huvudsak av att översätta Kevas texter från finska till svenska, men ibland också från svenska till finska. Översättningsuppdragen är av mycket varierande art både till innehåll och omfattning. Vi använder översättningsverktyget SDL Trados Studio 2017. Till översättningstjänstens uppgifter hör också språkrådgivning, korrekturläsning, terminologiarbete samt andra uppgifter i anslutning till översättningar och de inhemska språken.

Av praktikanten förutsätter vi

  • svenska som modersmål
  • utmärkta kunskaper i finska
  • samarbets- och initiativförmåga
  • interaktivt arbetssätt
  • noggrannhet, ansvarsfullhet, fallenhet för kundservice samt vana och förmåga att arbeta självständigt.

Vi värdesätter också kunskaper i engelska, vana att använda översättningsverkstyg, god informationssökningsvana och förmåga att använda källor mångsidigt.

Vi erbjuder en trevlig arbetsgemenskap och intressanta arbetsuppgifter. Keva är beläget invid goda trafikförbindelser i Helsingfors centrum.

Keva anställer en översättare-högskolepraktikant för tre och en halv månad. För heltidspraktik är lönen 2 300 euro per månad. I lönen ingår kostförmån. Praktiktiden är 17.9–31.12.2018 och praktiken kan ske antingen på heltid eller deltid, dock inom nämnda tidsperiod.

Ytterligare information ger

Ansvariga translatorn Annika Arnö-Lindgren, e-post annika.arno-lindgren(snabel-a)keva.fi eller tfn 040 709 1173 onsdagar och torsdagar kl. 10–15.

Lämna din ansökan och CV med studieutdrag senast måndag 27.8.2018 kl. 16.00. Vi godkänner endast ansökningar som kommit via vårt rekryteringssystem inom utsatt tid.

Ansökningstiden börjar: 8.8.2018 Ansökningstiden går ut: 27.8.2018

Sök jobbet


 

Våra sidor också