Eläkkeet Keva

61 vuotta täyttäneet ovat voineet hakea osittaista varhennettua vanhuuseläkettä eli ovea yli vuoden ajan. Vuonna 2017 Kevassa tehtiin tästä uudesta eläkelajista 4 049 päätöstä, ja tänä vuonna on saapunut tammi-helmikuun aikana 610 hakemusta.

Kiinnostus osittaista varhennettua vanhuuseläkettä kohtaan ei näytä hiipuvan, vaan hakemusmäärät ovat kuukausitasolla olleet keskimäärin samantasoisia kuin viime vuonna. Omat eläketietosi -palvelun eläkelaskureiden kävijämäärien perusteella osittaisen vanhuuseläkkeen kiinnostus on vieläkin korkeampi.

Ennen hakemista kannattaa tutustua Omat eläketietosi -palvelun eläkelaskureihin, joista näkee osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen määrän ja sen vaikutuksen lopulliseen vanhuuseläkkeeseen. Palvelussa voi myös helposti täyttää hakemuksen. Yli 80 prosenttia ove-hakemuksista tuleekin Kevaan sähköisesti.

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen aikainen työskentely on herättänyt Kevan asiakkaissa kysymyksiä. Oven aikana on sallittua jatkaa töitä täyspäiväisesti, vähentää tai lopettaa työnteko kokonaan. Työajan muutoksista tulee sopia aina työnantajan kanssa, mutta Kevaan niistä ei tarvitse ilmoittaa.

Ove mahdollistaa työttömälle paremman toimeentulon. Työtön voi hakea osittaista varhennettua vanhuuseläkettä ilman, että eläke vaikuttaa ansiosidonnaisen päivärahan määrään. Päiväraha-ajalta kertyy eläkettä ikäluokan alimpaan yleiseen eläkeikään asti.

Ove-hakemus tulee olla Kevassa viimeistään eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana, mieluiten 1-2 kuukautta ennen eläkkeen alkamista. Sitä ei voida myöntää takautuvasti.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke otettiin käyttöön vuoden 2017 eläkeuudistuksen yhteydessä, ja se korvasi aiemman osa-aikaeläkkeen.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke