Kevan vastuullisuusraportti 2020: Vaikuttaminen Kevan vastuullisuuden ytimessä

Keva Vastuullisuus
Keva Vastuullisuus

Keva saavutti viime vuonna lähes kaikki vastuullisuusohjelmansa tavoitteet. Vastuullisuustyössä korostui vaikuttaminen sekä kotimaassa että globaalisti.

Keva uudisti omistajaohjauksensa periaatteet vuonna 2019. Niiden mukaisesti se aloitti äänestämisen suoraan omistamiensa yhtiöiden yhtiökokouksissa. Kevan osakesijoituksissa osallistuttiin sekä suoraan että omaisuudenhoitajien toimesta vuoden aikana yhteensä lähes 8 000 yhtiökokoukseen, joissa äänestettiin yhteensä noin 110 000 ehdotuksesta.

Yhtiökokousosallistumisen lisäksi ulkoistettujen sijoitusten omaisuudenhoitajilla oli käynnissä yli 1 500 vaikuttamisprosessia, jotka kohdistuivat noin 1 200 yritykseen. Tyypillisesti vaikuttamisprosessissa omaisuudenhoitaja pitää suoraan yhteyttä yritykseen 1-3 vuotta. Viime vuonna yleisin vaikuttamisen teema koski hyvää hallintotapaa, mutta ympäristö ja sosiaaliset teemat yleistyivät selvästi.

Päivitimme suoraan omistamiemme sijoituskiinteistöjen ympäristöstrategian. Sitoudumme siinä puolittamaan kiinteistöjen energiankäytöstä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt vuoteen 2025 mennessä ja nollaamaan ne vuoteen 2030 mennessä. Tavoitetta kohti etenemme aikataulussa: viime vuonna energiankäytöstä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt olivat 18 % pienemmät kuin vertailuvuonna 2018.

- Vastuullisuusajattelumme ja ­ohjelmamme lähtevät siitä, että koko Kevan vastuullisuustyö ja kaikki teot suunnitellaan ja toteutetaan osana normaalia suunnittelua ja tekemistä. Emme tee irtiottoja muusta työstä vain kampanjointia tai mainontaa varten, viestintäjohtaja Reija Hyvärinen toteaa.

- Pohjoisranta BWC:n viime vuonna tekemässä mainemittauksessa ilmeni, että sidosryhmämme ajattelevat samalla tavalla ja odottavat meiltä eläkevakuuttajana pitkäjänteistä ja kestävää vastuullisuutta. Sidosryhmiemme mielikuva vastuullisuudestamme oli mittauksessa myös todella reilusti ja ilahduttavasti vahvistunut, Hyvärinen jatkaa.

Kevan vastuullisuuden tunnusluvut 2020 -raportissa on julkaistu myös keskeiset Kevan yhteiskuntavaikuttamisen asiat ja vaikuttamistavat. Keva toi esille näkemyksiään ja kehittämisajatuksia mm. kotimaisen omistajuuden kehittämiseen, suurten liikennehankkeiden rahoittamiseen, julkisuuslain muutoksiin sekä osatyökykyisten työllistämiseen ja kuntoutusjärjestelmän kehittämisen liittyviin asioihin. Vuoden 2020 aikana Keva lähestyi yhteiskunnallisia päättäjiä 17 keskeisellä asialla.

Julkisen alan työeläkevakuuttaja Keva on julkaissut vastuullisuusraporttinsa vuodelta 2020. Siinä on koottuna keskeiset tunnusluvut kaikilta neljältä vastuullisuuden osa-alueelta: asiakastyöstä, sijoittamisesta, henkilöstöstä ja tavasta toimia.

Kevan vastuullisuuden tunnusluvut 2020 (pdf)