Kevan jäsenyhteisöjen palkkaperusteinen eläkemaksu uudistuu vuonna 2019

Työnantajan ohjeet
Työnantajan ohjeet

Kevan valtuuskunta on 30.11.2018 vahvistanut Kevan jäsenyhteisöjen palkkaperusteisen eläkemaksun uudet laskuperusteet vuodesta 2019 alkaen. Samalla vahvistettiin, että varhaiseläkemenoperusteinen maksu lakkaa, kun lopullinen varhaiseläkemenoperusteinen maksu vuodelta 2018 on selvitetty.

Työnantajalla alkavat työkyvyttömyyseläkkeet ja kuntoutustuet vaikuttavat työnantajan työkyvyttömyyseläkemaksuun, joka peritään osana palkkaperusteista eläkemaksua. Palkkaperusteinen eläkemaksu on jatkossa kokonaiseläkemaksu, kuten TyEL-järjestelmässä, eli työnantajan työntekijältä pidättämää osuutta eläkemaksusta ei erikseen eritellä.

Kuvatut muutokset ovat osa laajempaa Kevan maksurakenteen uudistusta. Tässä vaiheessa muutos ei koske eläkemenoperusteista maksua, joka sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä on esitetty korvattavaksi kunnilta ja maakunnilta perittävällä tasausmaksulla.

Jäsenyhteisön keskimääräiseksi palkkaperusteiseksi eläkemaksuksi vuonna 2019 vahvistettiin 24,40 prosenttia palkoista

Kevan valtuuskunta vahvisti, että palkkaperusteinen eläkemaksu muodostuu kaikilta jäsenyhteisöiltä perittävästä työansiopohjaisesta eläkemaksusta, joka on 23,50 prosenttia palkoista sekä jäsenyhteisökohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta, joka on keskimäärin 0,90 prosenttia palkoista. Koska työnantaja edelleen pidättää työntekijän eläkemaksun, työnantajan osuus palkkaperusteisesta eläkemaksusta on vuonna 2019 käytännössä keskimäärin 17,25 prosenttia palkoista. Vuonna 2018 työnantajan palkkaperusteinen maksu ja keskimääräinen varhaiseläkemenoperusteinen maksu ovat yhteensä 17,75 prosenttia palkoista.

Keva laskuttaa eläkemaksun työnantajalta – tiedot eläkemaksuprosentista löytyvät Työnantajan-verkkopalvelusta

Palkkaperusteisen eläkemaksun muutokset ajoittuvat yhteen myös kansallisen tulorekisterin käyttöönoton kanssa vuoden 2019 alussa, joka tuo muutoksen myös eläkemaksuprosessiin.  Työnantaja ei enää tilitä eläkemaksuja, vaan Keva laskuttaa palkkaperusteisen eläkemaksun kuukausittain tulorekisterin kautta ansaintajärjestelmään siirtyneiden ansioiden perusteella. Keva kuitenkin varautuu tulorekisterin käyttöönoton yhteydessä tarvittaessa laskuttamaan työnantajilta ennakoita, mikäli ansioiden rekisteröinnissä esiintyy häiriöitä. Maksun eräpäivä on ansioiden maksupäivää seuraavan kuukauden 20. päivä tai sitä seuraava ensimmäinen pankkipäivä. Tarkemmat maksutiedot löytyvät laskulta.

Tiedote jäsenyhteisön omasta vahvistetusta eläkemaksuprosentista, jossa työkyvyttömyystapausten vaikutus on huomioitu, löytyy Työnantajan verkkopalvelun Eläkemaksut-osiosta valitsemalla kohdevuodeksi 2019. Eläkemaksut-osion ulkoasu uudistuu joulukuun aikana. Uudistuksen myötä verkkopalvelun kautta voi tarkastella myös työkyvyttömyyseläkemaksuun vaikuttaneita tapauksia, mikäli niitä on ollut.

Eläkemenoperusteisen maksun kokonaismäärä vuonna 2019 on 706 miljoonaa euroa

Kevan valtuuskunta vahvisti, että vuoden 2019 eläkemenoperusteinen maksu on yhteensä 706 miljoonaa euroa (653 miljoonaa euroa vuonna 2018). Eläkemenoperusteista maksua nostaa sekä arvio palkkasumman kehityksestä että palkkaperusteisen eläkemaksun kertymän pienentyminen, joka johtuu työnantajan ja työntekijän eläkemaksun yhdistämisestä. Eläkemenoperusteinen maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken niiden vuonna 2019 maksettavien eläkeosien suhteessa, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005.

Tiedote jäsenyhteisön vuoden 2019 eläkemenoperusteisen maksun ennakosta löytyy joulukuun puoliväliin mennessä Työnantajan verkkopalvelun Eläkemaksut-osiosta valitsemalla kohdevuodeksi 2019.

Työntekijän eläkemaksut vuonna 2019

Sosiaali- ja terveysministeriö on 30.11.2018 vahvistanut vuoden 2019 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksut, joiden mukaan myös julkisen sektorin työntekijän eläkemaksu määräytyy.

Työnantaja pidättää työntekijän eläkemaksun palkanmaksun yhteydessä. Alle 53-vuotiaiden ja yli 62-vuotiaiden työntekijän eläkemaksu on ensi vuonna 6,75 ja 53–62 -vuotiailla 8,25 prosenttia. Keva ei laskuta työntekijän eläkemaksua erikseen, vaan se sisältyy jäsenyhteisön palkkaperusteiseen eläkemaksuun.