Kevan jäsenyhteisöjen ensi vuoden eläkemaksut

Keva Työelämä Eläkemaksut
Keva Työelämä Eläkemaksut

Kevan valtuuskunta on tänään päättänyt Kevan jäsenyhteisöjen ensi vuoden eläkemaksuista. Työnantajan eläkemaksun kertymä vuonna 2017 olisi noin 21,95 prosenttia Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän mukaisesta palkkasummasta.

Vuoden 2017 Kevan jäsenyhteisön eläkemaksu koostuu seuraavasti:

Työnantajan eläkemaksu
Osuus Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän mukaisesta palkkasummasta
  • palkkaperusteinen maksuosa

17,05 %

  • varhaiseläkemenoperusteinen maksuosa

149 miljoonaa euroa, noin 0,9 %

  • eläkemenoperusteinen maksu
663 miljoonaa euroa, noin 4 %

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama työntekijän eläkemaksu ensi vuonna on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 6,15 prosenttia ja 53–62-vuotiailla 7,65 prosenttia.

Kokonaismaksuksi muodostuisi arviolta 28,50 prosenttia (29,36 prosenttia vuonna 2016) Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän mukaisesta palkkasummasta. Kun samalla työntekijän maksua korotetaan 0,4 prosenttiyksiköllä, laskee työnantajan maksu 1,26 prosenttiyksiköllä vuoden 2016 budjetoituun maksuun verrattuna. Yksittäisillä jäsenyhteisöillä eläkemenoperusteisten maksujen määrä suhteessa palkkasummaan vaihtelee maksettavien eläkkeiden mukaan.

Työnantajan palkkaperusteinen maksu ja varhaiseläkemeno-perusteinen maksu pyritään Kevan voimassa olevan strategian mukaisesti pitämään keskimäärin yksityisalojen vastaavien maksujen tasolla.  Työntekijän eläkemaksu on samansuuruinen kuin yksityisalojen työntekijän työeläkevakuutusmaksu.