Kevaa ehdotetaan kasvuyrityskampuksen laajennuksen kehittäjäksi Helsingissä

Keva Talous ja sijoittaminen
Keva Talous ja sijoittaminen

Marian vanhalle sairaala-alueelle suunnitellaan yli 70 000 neliön kasvuyrityskampusta, joka olisi yksi Euroopan suurimmista. Helsingin kaupunki haki hankkeeseen näkemyksellistä, rohkeaa ja kunnianhimoista ideaa ja konseptin kehittäjää ja toteuttajaa.

Kevan ja YIT:n vetämää konsortiota ehdotetaan kaupungin avoimen haun tuloksena nykyisen startup-keskittymän laajennuksen kehittäjäksi Marian vanhalle sairaala-alueelle. Suunnitelman mukaan laajennustyöt käynnistyisivät vuonna 2020 ja ensimmäinen osa otettaisiin käyttöön vuonna 2021.

Kevalle hanke on merkittävämpi kuin pelkkä kiinteistösijoitus.

- Kansainväliset venture capital -kumppanimme näkevät Suomen mielenkiintoisena kohdealueena, Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen sanoo.

Pitkäjänteisenä sijoittajana Keva haluaa olla parantamassa startup- ja kasvuyritysten toimintamahdollisuuksia.

- Samalla tuemme Helsingin elinvoimaisuutta ja sitä kautta Kevan päätehtävää, eläkkeiden rahoitusta, pitkällä aikavälillä, Kietäväinen korostaa.

Alueen tavoitteena on laajentua Euroopan suurimpien kasvuyrityskampusten joukkoon. Kehittäjä- ja toteuttajahaun avulla etsittiin rohkeaa, näkemyksellistä ja kunnianhimoista ideaa ja konseptia. Toteuttajat haluttiin mukaan jo ennen kaavoituksen aloittamista, jotta aluetta voidaan suunnitella idean mukaisesti.

Kevan kiinteistöjohtaja Petri Suutarisen mukaan kehitysvarauksen lähiajan tavoitteena onkin edelleen kehittää suunnitelmaehdotusta yhdessä kaupungin kanssa.

- Rakennamme toiminnallista konseptia, joka täyttää sekä Helsingin kaupungin elinkeinopoliittiset tavoitteet että rakentajan ja sijoittajien omat liiketoiminnalliset tavoitteet, Suutarinen sanoo.

- Tämä vaativa työ siis jatkuu, ja on hienoa, että Keva voi olla mukana yhdessä Helsingin keskeisimmistä hankkeista, Suutarinen lisää.

Yhteensä konsortioon kuuluu 25 yritystä, jotka tuottavat kasvuyrityskampuksen tarvitsemia innovatiivisia palveluja ja ratkaisuja, tuovat hankkeeseen managerointi- ja kasvuyritysosaamista sekä kehittävät hankkeen toiminnallista konseptia sekä tätä ilmentävää arkkitehtuuria. Konsortiossa ovat mukana muiden muassa kasvuyritystapahtuma Slush sekä suuryritysten ja kasvuyritysten yhteistyötä alueella kehittävä Industryhack, asiantuntijapalveluita tarjoava Accenture sekä kestävää liikkumista kehittävä MaaS Global.

Tavoitteena vähintään 4 000 työpaikkaa

Tuleva kampus koostuu nykyisestä osasta ja alueen uudistuvasta eteläisestä osasta. Nykyinen toiminta laajenee uusiin tiloihin olemassa olevissa sairaalarakennuksissa, ja alueen eteläosaan suunnitellaan uusia rakennuksia. Alustavan arvion mukaan vanhoja tiloja remontoidaan noin 20 000 neliömetriä ja uutta tilaa rakennetaan noin 50 000 kerrosneliömetriä.

Alueella on tällä hetkellä noin 130 toimijaa ja 800 työpaikkaa. Laajennussuunnitelman toteutuessa tavoitteena on saada alueelle noin 650 uutta toimijaa ja vähintään 4 000 työpaikkaa.

Kehittämisvarauksen voimaantulo uudelleen kaavoitettavan maa-alueen osalta edellyttää Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ja myöhemmin kaupunginhallituksen elinkeinojaoston hyväksynnän. Alueen kehittämisvarauksesta päätetään kaupunginhallituksen elinkeinojaostossa alustavan suunnitelman mukaan 26. marraskuuta 2018.

Verkossa

www.campusmaria.fi

Lisätiedot

kiinteistöjohtaja Petri Suutarinen, puh. 0400 330 322, petri.suutarinen(at)keva.fi