7.6.2017 klo 13.30 | Uutinen

Kehitä kanssamme sähköistä asiointia

Uutista päivitetty 26.6.2017

Haluamme löytää uusia keinoja, joilla henkilöasiakkaiden sähköisistä palveluista saadaan entistä parempia. Uskomme, että parhaat ideat löytyvät teiltä – joten tervetuloa kehittämään kanssamme!

Voit esittää oman ideasi tai kehitysehdotuksesi Viima-työkalun avulla. Viimassa voit myös kommentoida muiden tekemiä ehdotuksia ja tykätä hyvistä ideoista. Kehittämisideoita toivomme erityisesti Omat eläketietosi -palvelusta, joka on keskeisin henkilöasiakkaiden palvelukanava. 

Keräsimme ehdotuksia juhannukseen saakka.

Omat eläketietosi -palveluun kirjaudutaan noin 50 000 kertaa kuukaudessa ja palvelun käyttö onkin kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Palvelussa hoidetaan aktiivisesti eläkeasioita ja esimerkiksi osittaista varhennettua vanhuuseläkettä hakeneista huimat 80 prosenttia on tehnyt hakemuksen palvelun kautta. 

Toukokuussa annettujen palautteiden mukaan 80 prosenttia asiakkaista piti Omat eläketietosi -palvelua erinomaisena tai hyvänä.

Palvelujen kehittäminen yhdessä Kevan kanssa on jo monelle asiakkaalle tuttua, mutta haluamme edelleen saada asiakkaiden äänen vielä paremmin kuuluviin. Viime vuonna perustettu asiakasraati on päässyt kehittämään muun muassa Kevan verkkosivustoa ja esimerkiksi asiakaspalautteiden käsittelyä on tehostettu. 

Lisätiedot:

Asiakkuustoiminnan kehittämispäällikkö Tero Manninen, p. 040 707 1508

Viima-työkalua kokeilemme osana USCO-hanketta, jossa kehitetään suomalaisten yritysten valmiuksia digitalisaation hyödyntämiseen. Hanke uskoo digitalisaation kehittymiseen tekemällä ja kokeilemalla. Tarkastelussa ovat sekä organisaation sisäinen toiminta sekä asiakkaiden parissa tapahtuva vuorovaikutus.