Eläkeikä nousi tänä vuonna kolmella kuukaudella

Eläkkeet Keva Työelämä
Eläkkeet Keva Työelämä

Vuonna 1955 syntyneiden yleinen alin vanhuuseläkeikä on nyt 63 vuotta 3 kuukautta. Myös ammatillinen eläkeikä nousee, henkilökohtainen eläkeikä sen sijaan säilyy ennallaan. Työssä jatkaminen yli vanhuuseläkeiän kerryttää lisää eläkettä.

Yleistä vanhuuseläkeikää ei ole enää, sillä vuoden 2017 alussa voimaan tulleen eläkeuudistuksen myötä eläkeikiä nostettiin ja jokaisella ikäluokalla on oma eläkeikänsä.

Vuonna 1955 syntyneiden eläkeikä on nyt 63 vuotta ja 3 kuukautta. Vuonna 1956 syntyneiden eläkeikä on puolestaan 63 vuotta ja 6 kuukautta.

Eläkeikä muodostuu tällä periaatteella vuonna 1961 syntyneihin asti. Vuosina 1962-1964 syntyneiden eläkeikä on 65 vuotta, ja sitä nuorempien eläkeikä vahvistetaan myöhemmin elinaikaodotusten mukaan.

Oman eläkeiän voi tarkistaa Kevan Omat eläketietosi -verkkopalvelusta.

Työssä jatkaminen yli vanhuuseläkeiän kerryttää lisää eläkettä

Eläkkeelle ei tarvitse jäädä silloin, kun oma eläkeikä täyttyy, vaan töissä voi jatkaa niin kauan kuin haluaa ja töitä riittää. Työstä kertyy eläkettä 68-vuotiaaksi asti, joten mitä pidempään työskentelee, sitä enemmän eläkettä ehtii kertyä.

Omat eläketietosi -palvelussa olevasta eläkelaskurissa voi laskea, miten paljon työssä jatkaminen vaikuttaa oman eläkkeen määrään.

Myös ammatillinen eläkeikä nousee

Kuntien ja valtion työntekijöillä on aiemmin ollut käytössä ammatillisia eläkeikiä, jos he ovat toimineet tietyissä ammateissa – esimerkiksi opettajan tai poliisin työssä. Ammatillinen eläkeikä on usein selvästi alempi kuin oman ikäluokan yleinen vanhuuseläkeikä.

Eläkeuudistus nosti kaikkia eläkeikiä, myös ammatillisia eläkeikiä. Jos voimassa oleva ammatillinen eläkeikä täyttyy vuonna 2018, uusi eläkeikä on 3 kuukautta tätä korkeampi. Vuonna 2019 täyttyvä eläkeikä nousee 6 kuukaudella ja niin edelleen.

Ammatillinen eläkeikä ei kuitenkaan voi nousta korkeammaksi kuin oman ikäluokan yleinen vanhuuseläkeikä.

Henkilökohtainen eläkeikä säilyy entisellään

Työntekijällä voi olla oma henkilökohtainen eläkeikä, jos hän on työskennellyt julkisella alalla jo ennen vuotta 1993 ja työnteko jatkuu ilman katkoja henkilökohtaisen eläkeiän saavuttamiseen asti.

Henkilökohtainen eläkeikä on yleensä korkeampi kuin yleinen vanhuuseläkeikä. Jos työntekijä jää eläkkeelle saavutettuaan yleisen eläkeiän, julkiselta alalta ennen vuotta 1995 kertynyt eläke lasketaan pienemmällä karttumaprosentilla kuin se laskettaisiin, jos työntekijä jäisi eläkkeelle omassa henkilökohtaisessa eläkeiässään. Lisäeläkeoikeuttakaan ei ole lainkaan.

Näistä syistä on yleensä taloudellisesti kannattavaa jatkaa työntekoa omaan henkilökohtaiseen eläkeikään saakka.

Hae eläkettä sähköisesti

Eläke kannattaa hakea Omat eläketietosi -palvelun kautta. Suurin osa tiedoista on siellä valmiina, joten hakemuksen täyttäminen sujuu nopeasti ja helposti.

Vanhuuseläkettä kannattaa hakea vasta sitten, kun on sopinut asiasta työnantajan kanssa. Hakemukseen kannattaa liittää mukaan työnantajalta saatava työsuhteen päättymisilmoitus tai työnantajan täyttämä VE-liite. Tämä varmistaa hakemuksen nopean käsittelyn Kevassa. Jos Keva pyytää liitettä työnantajalta jälkikäteen, sen saaminen saattaa kestää varsinkin kesäaikana pitkänkin aikaa.

Lisätietoja

Omat eläketietosi -palvelusta

Vanhuuseläkkeestä