13.2.2018 klo 16.00 | Uutinen

Avoin työpaikka: högskolepraktikplats som översättare

Praktikanten hjälper vid behov också till med andra uppgifter inom Interna tjänster.

Översättningstjänstens uppgifter består i huvudsak av att översätta Kevas texter från finska till svenska, men ibland också från svenska till finska. Översättningsuppdragen är av mycket varierande art både till innehåll och omfattning. Vi använder översättningsverktyget SDL Trados Studio 2017. Till översättningstjänstens uppgifter hör också språkrådgivning, korrekturläsning, terminologiarbete samt andra uppgifter i anslutning till översättningar och de inhemska språken.

Av praktikanten förutsätter vi svenska som modersmål

  • utmärkta kunskaper i finska
  • samarbets- och initiativförmåga
  • interaktivt arbetssätt, noggrannhet
  • ansvarsfullhet
  • fallenhet för kundservice samt vana och förmåga att arbeta självständigt


Vi värdesätter också kunskaper i engelska, vana att använda översättningsverkstyg, god informationssökningsvana och förmåga att använda källor mångsidigt.

Vi erbjuder en trevlig arbetsgemenskap och intressanta arbetsuppgifter. Keva är beläget invid goda trafikförbindelser i Helsingfors centrum.

Keva anställer en översättare-högskolepraktikant för tre månader. För heltidspraktik är lönen 2 300 euro per månad. I lönen ingår kostförmån. Praktiktiden är april 2018–juni 2018 och praktiken kan ske antingen på heltid eller deltid, dock inom nämnda tidsperiod.

Ytterligare information ger 

ansvariga translatorn Annika Arnö-Lindgren, 
annika.arno-lindgren[at]keva.fi, tfn 040 709 1173,
onsdagar och torsdagar kl. 10–15, 
med undantag av 7–8.3 då arbetsmiljöchef Kristina Vuorela,
kristina.vuorela[at]keva.fi tfn 040-830 5144 svarar.

Lämna din ansökan och CV med studieutdrag senast fredag 9.3.2018 kl. 16.00.
Vi godkänner endast ansökningar som kommit via vårt rekryteringssystem inom utsatt tid.

Hakuaika alkaa: 12.02.2018 Hakuaika päättyy: 09.03.2018

Hae työpaikkaa


 

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista. Hoidamme 1,2 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusomaisuutemme on reilut 51 miljardia euroa. Palveluksessamme on noin 540 työntekijää. Toimipaikkamme sijaitsee Helsingin keskustassa.