5.12.2017 klo 7.54 | Uutinen

Avoin työpaikka: eläkeasiantuntija

Kevan Asiakkuudet-yksikön neuvontatiimeissä hoidetaan henkilö- ja sidosryhmäasiakkaiden eläkeneuvontaa. Neuvontatoiminta sisältää puhelimitse, verkkopalveluiden ja henkilökohtaisen käynnin kautta Kevaan saapuviin henkilöasiakkaiden ja sidosryhmien eläketiedusteluihin vastaamisen.
Eläkeasiantuntijan tehtävänä on tunnistaa asiakkaan palvelutarpeet ja toteuttaa niiden pohjalta eri eläkelajeihin liittyvää asiakaskokemukseltaan laadukasta neuvontapalvelua.

Eläkeasiantuntijalta odotetaan

  • hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä asiakaspalvelulähtöisyyttä
  • aktiivista ja itsenäistä otetta työhön ja kykyä hakea tietoa organisaatiossa
  • selkeää suullista ja kirjallista viestintätaitoa
  • tehtävään soveltuvaa koulutusta tai riittävää kokemusta alalta
  • halua kehittyä eläketurvan asiantuntijaksi

Arvostamme iloista ja reipasta työotetta, hyvää työn organisointia myös kiiretilanteissa, hyvää paineensietokykyä sekä joustavuutta.

Tehtävä on määräaikainen ajalle 2.1. - 31.12.2018 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja antaa

Jukka Lehtiö, puh. 020 614 2096.

Jätä hakemuksesi palkkatoiveineen ja CV ilman todistusjäljennöksiä keskiviikkoon 13.12. klo 16.00 mennessä. Hyväksymme vain rekrytointijärjestelmämme kautta määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset.

Hakuaika alkaa: 04.12.2017 Hakuaika päättyy: 13.12.2017

Hae työpaikkaa


Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista. Hoidamme 1,2 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusomaisuutemme on noin 50 miljardia euroa. Palveluksessamme on noin 550 työntekijää. Toimipaikkamme sijaitsee Helsingin keskustassa.