16.3.2017 klo 12.24 | Uutinen

Anna-Kaisa Ikonen Keva-päivässä: Sote tarvitsee muutosjohtajuutta

Ajankohtainen keskustelu sote-uudistuksen valmistelusta puhuttaa myös työeläkealaa. Keva-päivän avannut Kevan hallituksen puheenjohtaja, Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen muistuttaa, että sote-uudistuksessa tarvitaan vastuullista valmistelua.

- Nyt tarvitaan muutosjohtajuutta. Ei olisi kenenkään etu, jos palattaisiin lähtöruutuun. Pahinta, mitä voisi tapahtua, olisi se, että koko uudistus menisi nurin. Suomi tarvitsee soten. Toisaalta asiantuntijoiden kritiikki tulee ottaa vakavasti ja mahdolliset valuviat pitää korjata, Ikonen sanoo.

- Tärkeää on nyt varmistaa hallittu sote-siirtymä sekä palveluiden että eläkkeiden osalta.

Uudistus perustuu asiakkaan valinnanvapauteen sekä palveluiden yhtiöittämiseen, mutta sote-uudistus vaikuttaa myös eläkejärjestelmään.

- Eläkejärjestelmä ei voi olla sote-uudistuksen este. Uudistus pitää toteuttaa tavalla, joka turvaa ihmisten kertyneet eläkkeet, on eläkejärjestelmien rahoituksen kannalta kestävä ja pitää eläkemaksut kohtuullisella tasolla, Ikonen tiivistää.

Malttia sote-uudistuksen aikatauluun

Sote-uudistuksen projektinjohtaja Tuomas Pöysti on Kuntalehden haastattelussa vahvistanut, että valinnanvapausuudistuksen aikatauluihin ja maakuntien palveluntarjonnan varmistamiseen valmistellaan muutoksia. Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen kannattaa Pöystin ajatusta.

- Näyttää siltä, että realismi valinnanvapauden toteuttamisaikataulun suhteen on lisääntynyt, mikä on myönteistä, Kietäväinen sanoo.

- Valinnanvapauden siirtymäajan pidentämisellä voitaisiin mahdollisesti varmistaa, että tämä tärkeä hanke voidaan valmistella huolella ja valinnanvapaus saadaan toimimaan käytännössä. Toimintavarmuuteen vaikuttavia suuria kokonaisuuksia ovat muun muassa tietojärjestelmien toimivuus, julkisten palveluntuottajien yhtiöittäminen sekä se, että kansalaisilla on riittävästi tietoa valintojensa perusteeksi. Lisäaika antaisi mahdollisuuden kunnolliseen valmisteluun.

Sote- ja maakuntauudistuksella on valtavia vaikutuksia julkisen sektorin työ-elämään, kun yli 215 000 työntekijä vaihtaa työnantajaa. Sen vuoksi tarvitaan taitavaa muutoksen johtamista, joka on ensisijaisesti hyvää ihmisten johtamista. Samalla on rakennettava uudet työhyvinvointi- ja työkykyasioiden toimintamallit sekä toimiva työterveyshuolto.

Anna-Kaisa Ikonen ja Timo Kietäväinen puhuivat Keva-päivässä, jonne oli kokoontunut noin 650 valtion, kuntien, evankelisluterilaisen kirkon ja Kelan johtajaa ja asiantuntijaa. Keva-päivä järjestettiin Helsingissä torstaina 16.3.2017.

Ikosen ja Kietäväisen esitykset Keva-päivässä:

Kevan ja Tampereen kaupungin näkökulmat uudistumiseen (pdf) (36 kb) Eläketurvan kehittämisen ajankohtaiset kysymykset (pdf) (47 kb)

Lisätietoja:

  • Kevan hallituksen puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen, p. (03) 5656 6400. Soittopyynnöt pyydetään toimittamaan Ikosen sihteerille Ritva Vakkurille, p. 0400 780 866
  • Timo Kietäväinen, p. 0400 486 043