Hyvinvointialueet

Vuoden 2023 alussa toimintansa aloittavat hyvinvointialueet ovat lain mukaan Kevan jäsenyhteisöjä. Niiden henkilöstön eläketurva määräytyy Julkisten alojen eläkelain (JuEL) mukaan.

Uutinen: Hyvinvointialueet Kevan jäsenyhteisöiksi

Sote uudistus sairaanhoitajat 330x220.jpgPerustettavat hyvinvointialueet sekä luovuttavat kunnat ovat historiallisen suuren muutoksen edessä.

Hyvinvointialueille on siirtymässä yhteensä yli 260 000 kunta-alan työntekijää. Kunnista sote-henkilöstöä siirtyy noin 99 000 henkilöä. Kunnissa jatkavan kunta-alan henkilöstön määrä on noin 187 000 työntekijää.

 

Sote-muutos ei vaikuta hyvinvointialueiden tai kunnissa jatkavan henkilöstön eläketurvaan. Lue lisää sote-muutoksesta (soteuudistus.fi).

Keva tukee hyvinvointialueiden valmistelussa

Tuemme väliaikaishallintoja, kuntia ja kuntayhtymiä ja uusia hyvinvointialueiden työnantajia muutoksessa tarjoamalla tietoa, tukea ja työkaluja johtamisen ja työhyvinvoinnin tueksi.

Tarjoamme tietoa

Voit tarkastella kunta-alan henkilöstön keskeisiä tunnuslukuja hyvinvointialueille siirtyvien sekä kunnissa jatkavien näkökulmasta dynaamista verkkoraportista. Raportin tietoja voi vertailla esim. eri alueiden välillä.  

Uutinen: Hyvinvointialueisiin siirtymä edellyttää muutosjohtamista ja yhteistä tilannekuvaa

Raporttiin on koottu Kevan rekistereistä henkilöstö- ja taloussuunnittelun sekä työkykyjohtamisen kannalta keskeisiä tietoja, mukaan lukien

  • Eläköitymisennusteet
  • eläkkeelle siirtynyt henkilöstö
  • työkyvyttömyyden perusteet
  • työkyvyttömyyshakemukset sekä
  • työvoiman tarveanalyysi.

Kunta-alan henkilöstön keskeisiä tunnuslukuja hyvinvointialueille siirtyvien sekä kunnissa jatkavien näkökulmasta

Raporttiin on koostettu tietoja hyvinvointialueille siirtyvistä ja kunnissa jatkavasta henkilöstöstä. Raportissa käydään läpi työkykyjohtamisen tueksi tuotettuja tietoja Kevan kunta-alan vakuutetuista, eläköitymisennusteesta, eläkkeelle siirtyneistä, työkyvyttömyyden perusteista sekä kuvataan työvoiman tarveanalyysiä.

Klikkaa raportti koko näytölle oikean alareunan PowerBi-nuolikuvake.png -nuolimerkistä.

Työnantajakohtaisia kunta-alan tilastoja löydät Avaintiedot-palvelustamme.

Tule mukaan sote-muutosverkostoomme

Kevan sote-muutosverkostossa jaetaan yhdessä tietoa, ratkaisuja ja työkaluja työkykyjohtamiseen sekä uusien toimintamallien rakentamiseen muutoksen keskellä.

Verkosto on tarkoitettu Kevan työnantaja-asiakkaille, jotka työssään haluavat tietää ja ennakoida, mitä hyvinvointialueiden valmistelun eri vaiheissa kannattaisi huomioida.

Pohdimme verkostossa, mihin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä, jotta hyvinvointialueille siirtyvä ja kunnissa jatkava henkilöstö ja koko työyhteisö voivat hyvin.

Verkosto kokoontuu verkossa kuukausittain alkaen 4.11.2021.

Lue lisää ja ilmoittaudu verkostoon. 

Miten sote-muutos vaikuttaa eläkemaksuihin?

Hyvinvointialueiden ja kuntien maksurakenteeseen on tulossa muutoksia vuoden 2023 alusta.

Palkkaperusteisen eläkemaksun lisäksi kunnat ja hyvinvointialueet maksavat vuoden 2023 alusta alkaen tasausmaksua, jonka arvioidaan olevan nykyisen eläkemenoperusteisen maksun suuruinen. Eläkemenoperusteinen maksu poistuu.

Tasausmaksua eivät maksa muut Kevan jäsenyhteisöt (osakeyhtiöt, osuuskunnat, kuntayhtymät, säätiöt tai yhdistykset).

Jäsenyhteisöjen eläkemaksuista ja tasausmaksusta löydät lisätietoa verkkosivuiltamme Tietoa eläkemaksuista. 

Johda henkilöstösi työkykyä muutoksessa

Organisaatiomuutos vaikuttaa myös henkilöstön työhyvinvointiin ja työuriin.Palomies päiväkodissa 330x220.jpg

Vaativissa muutostilanteissa on tärkeää tukea henkilöstöä ja kehittää työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen toimintamalleja vastaamaan uuden organisaation tarpeita. Työkykyjohtamisen laatu vaikuttaa suoraan hyvinvointialueiden talouteen. 

Työkykyjohtamisen kehittäminen on keskeistä, jotta hyvinvointialueet voivat onnistua tavoitteessaan parantaa suomalaisten hoidon saatavuutta ja laatua pitäen kurissa myös kustannukset. 

Työkykyjohtaminen muutoksessa 

  • ennakoi ja tunnista työkykyyn ja työkyvyttömyyskustannuksiin liittyviä riskejä olemassa olevan tiedon pohjalta
  • muokkaa ja uudista työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen sekä työkyvyn tuen malleja niin, että ne vastaavat uutta toimintaympäristöä ja ovat osa alkavaa toimintaa sekä työpaikan arkea
  • kohdenna työterveyden toimia tunnistettuihin työkykyriskeihin ja muutostilanteisiin liittyviin työkyvyn tuen tarpeisiin.

Lue Kevan työnantaja-asiakkuus- ja työkykyjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikin ajatuksia työntekijäkokemuksen merkityksistä hyvinvointialueiden rakentamisessa Kuntamarkkinat-blogista. 

Ota yhteyttä

Pieneltäkin tuntuva kysymys tai tarve selkiyttää tilannetta, on riittävä syy ottaa yhteyttä Kevaan.