Hyvinvointialueet ja sote-uudistus

Vuoden 2023 alussa toimintansa aloittavat hyvinvointialueet ovat lain mukaan Kevan jäsenyhteisöjä. Niiden henkilöstön eläketurva määräytyy Julkisten alojen eläkelain (JuEL) mukaan. Uutinen: Hyvinvointialueet Kevan jäsenyhteisöiksi

Sote uudistus sairaanhoitajat 330x220.jpg
Perustettavat hyvinvointialueet sekä luovuttavat kunnat ovat historiallisen suuren muutoksen edessä.

Hyvinvointialueille on siirtymässä yhteensä yli 260 000 kunta-alan työntekijää. Kunnista sote-henkilöstöä siirtyy noin 99 000 henkilöä. Kunnissa jatkavan kunta-alan henkilöstön määrä on noin 187 000 työntekijää.

Sote-muutos ei vaikuta hyvinvointialueiden tai kunnissa jatkavan henkilöstön eläketurvaan. Lue lisää sote-uudistuksesta: soteuudistus.fi.

Me Kevassa autamme - ota yhteyttä

Tuemme väliaikaishallintoja, kuntia ja kuntayhtymiä ja uusia hyvinvointialueiden työnantajia sote-muutoksessa tarjoamalla tietoa, tukea ja työkaluja johtamisen, työeläkevakuuttamisen ja työhyvinvoinnin tueksi. Jokaiselle hyvinvointialueelle on nimetty yhteistyöstä vastaava asiakaspäällikkö sekä osaava moniammatillinen tiimi. , Asiantuntemuksemme on hyvinvointialueiden käytettävissä, koski asia sitten eläkevakuuttamista, palveluitamme, työkykyjohtamista, ammatillista kuntoutusta tai työkykyratkaisuja. 

Pieneltäkin tuntuva kysymys tai tarve selkiyttää tilannetta, on riittävä syy ottaa yhteyttä Kevaan. 

Hyvinvointialueiden asiakaspäälliköt

Jokaiselle hyvinvointialueelle on nimetty yhteistyöstä vastaava asiakaspäällikkö sekä osaava moniammatillinen tiimi. Pieneltäkin tuntuva syy on hyvä syy ottaa yhteyttä Kevaan, koskee asiasi sitten eläkevakuuttamista, työkykyjohtamista, työkykyratkaisuja, kuntoutusta, henkilöstön eläketurvaa tai Kevan palveluita. Ota yhteyttä, asiakaspäällikkösi auttaa etsimään oikeat ratkaisut! 

Katso oman alueesi asiakaspäällikön tiedot alta. 

Etelä-Karjalan hyvinvointialue Jaana Kekäläinen jaana.kekalainen(at)keva.fi
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue Satu Haapakoski satu.haapakoski(at)keva.fi
Etelä-Savon hyvinvointialue Kaisa Hakkarainen kaisa.hakkarainen(at)keva.fi
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Jorma Rautakoski jorma.rautakoski(at)keva.fi
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Satu Haapakoski satu.haapakoski(at)keva.fi
Kainuun hyvinvointialue Kaisa Hakkarainen kaisa.hakkarainen(at)keva.fi
Kanta-Hämeen hyvinvointialue Satu Haapakoski satu.haapakoski(at)keva.fi
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Satu Haapakoski satu.haapakoski(at)keva.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue Kaisa Hakkarainen kaisa.hakkarainen(at)keva.fi
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue Satu Haapakoski satu.haapakoski(at)keva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue Jaana Kekäläinen jaana.kekalainen(at)keva.fi
Lapin hyvinvointialue Satu Haapakoski satu.haapakoski(at)keva.fi
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue Satu Haapakoski satu.haapakoski(at)keva.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue Satu Haapakoski satu.haapakoski(at)keva.fi
Pohjanmaan hyvinvointialue Jorma Rautakoski jorma.rautakoski(at)keva.fi
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Kaisa Hakkarainen kaisa.hakkarainen(at)keva.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Jorma Rautakoski jorma.rautakoski(at)keva.fi
Pohjois-Savon hyvinvointialue Kaisa Hakkarainen kaisa.hakkarainen(at)keva.fi
Päijät-Hämeen hyvinvointialue Jaana Kekäläinen jaana.kekalainen(at)keva.fi
Satakunnan hyvinvointialue Jaana Kekäläinen jaana.kekalainen(at)keva.fi
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue Satu Haapakoski satu.haapakoski(at)keva.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue Jaana Kekäläinen jaana.kekalainen(at)keva.fi

 

Hyvinvointialueiden ja kuntien maksurakenne muuttuu vuoden 2023 alusta

Palkkaperusteisen eläkemaksun lisäksi kunnat ja hyvinvointialueet maksavat vuoden 2023 alusta alkaen tasausmaksua. Valtiovarainministeriö vahvistaa tasausmaksun kokonaismäärän vuosittain Kevan valtuutettujen esityksestä.

Tasausmaksua eivät maksa muut Kevan jäsenyhteisöt (osakeyhtiöt, osuuskunnat, kuntayhtymät, säätiöt tai yhdistykset). Eläkemenoperusteinen maksu poistuu.

Tutustu hyvinvointialueiden eläkemaksuihin liitteestä:

2022 Eläkemaksut hyvinvointialueille.pdf (1063 kb)

Jäsenyhteisöjen eläkemaksuista ja tasausmaksusta löydät lisätietoa verkkosivuiltamme Tietoa eläkemaksuista. 

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin henkilöstön siirtyessä

Hyvinvointialueille/hyvinvointiyhtymiin siirtyvien henkilöiden palvelussuhde kuntaan/kuntayhtymään päättyy ja tietojen ilmoittamisessa käytettävä eläkejärjestely-numero vaihtuu 1.1.2023 alkaen, joten palvelussuhdetta ei ilmoiteta tulorekisteriin yhdenjaksoisena.

Huomioi hyvissä ajoin tietojen ilmoittamisessa vaadittavat toimenpiteet ja käy tarvittaessa palkkajärjestelmätoimittajan kanssa läpi niiden vaikutukset palkkajärjestelmään ja tietojen ilmoittamiseen tulorekisteriin.

Palvelussuhteiden päättäminen ja uusien palvelussuhteiden avaaminen

 • Siirtyvän henkilön kunnan/kuntayhtymän eläkejärjestelynumerolla ilmoitettu palvelussuhde pitää ilmoittaa päättyneeksi 31.12.2022.

 • Siirtyvälle henkilölle on ilmoitettava uusi palvelussuhde seuraavasta päivästä eli 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueen/-yhtymän eläkejärjestelynumerolla ja Kevan ilmoittajakoodiston mukaisella maksajan aliorganisaation tunnisteella (Kevan aliorganisaatio).

 • Jos henkilö on palkattomalla vapaalla siirtyessään hyvinvointialueen/-yhtymän palvelukseen, hyvinvointialueen/-yhtymän pitää ilmoittaa palvelussuhdetiedot tulorekisteriin 1.1.2023 alkaen palkkatietoilmoituksella ilman ansioita.

 • Katso täältä yksityiskohtainen ohjeistus eri tilanteissa oleville kuntayhtymille:

Ohje kuntayhtymille muutostilanteissa.pdf (52 kb)

Kevan ilmoittajakoodiston mukainen aliorganisaation tunniste

 • Kun työnantaja ilmoittaa julkisten alojen eläkelain (JuEL) mukaisesti vakuutettujen palvelussuhteiden tietoja tulorekisteriin, pakollisia tietoja ovat esimerkiksi eläkejärjestelynumero ja Kevan aliorganisaatio (palkkatietoilmoituksia itsenäisesti tulorekisteriin toimittava hallintoyksikkö). Katso myös muut Kevan pakolliset tiedot Kevan ohjeista.

 • Jos isolla organisaatiolla kuten hyvinvointialueella/-yhtymällä on käytössä useampi kuin yksi pakollinen Kevan aliorganisaatio, esimerkiksi eläkevakuutusmaksulaskujen perusteiden tarkastaminen saattaa helpottua.

 • Jos hyvinvointialue/-yhtymä haluaa käyttöönsä useamman kuin yhden pakollisen Kevan aliorganisaation, sen on ilmoitettava halutut aliorganisaatiot Kevaan 31.10.2022 mennessä lähettämällä viesti Kevan työnantajan verkkopalvelun viestipalvelussa aiheella Palvelussuhteet ja ansiot tai sähköpostiviesti osoitteeseen tyonantajatiedot@keva.fi

 • Huomaathan, että jokaisesta Kevan aliorganisaatiosta on lähetettävä tulorekisteriin oma aineistonsa.

 • Jos on sovittu, että Kevan aliorganisaatio toimii maksupisteenä, aliorganisaatio hoitaa myös eläkemaksut itsenäisesti ja saa oman erillisen eläkemaksulaskun.

Perhe- ja omaishoito

 • Sote-uudistuksessa toimeksiantosuhteisen perhe- ja omaishoidon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille/-yhtymille.

 • Perhe-/omaishoitaja vakuutetaan JuEL:n mukaisesti vain, jos hoitajan ja asianomaisen kunnan/hyvinvointialueen välillä on toimeksiantosopimus. Näin on myös niissä tapauksissa, kun perhe-/omaishoitajien palkanmaksun ja tulorekisteri-ilmoittamisen hoitaa yksityinen palveluntuottaja/ulkoinen toimija, jonka kanssa työnantaja on tehnyt sopimuksen.

 • Ulkoinen toimija käyttää perhe-/omaishoitajien tietojen tulorekisteri-ilmoittamisessa hyvinvointialueen/-yhtymän eläkejärjestelynumeroa ja toimijalle määriteltyä Kevan aliorganisaatiota, joka toimii maksupisteenä ja saa oman laskunsa.

 • Keva lähettää hyvinvointialueille/-yhtymille kyselyn niistä ulkoisista toimijoista, joiden kanssa niillä on sopimus. Tiedon saamisen jälkeen Keva ilmoittaa ulkoisille toimijoille uudet toimijakohtaiset 1.1.2023 voimaan astuvat Kevan aliorganisaatiot kunkin hyvinvointialueen/-yhtymän eläkejärjestelyn osalta.

Muuta tärkeää huomioitavaa

 • Mahdolliset takautuvasti maksetut ansiot ilmoitetaan tulorekisteriin maksuperusteisesti maksupäivän mukaan.

 • Ilmoituksessa käytettävän eläkejärjestelynumeron ja Kevan aliorganisaation pitää olla voimassa ilmoitettuna maksupäivänä. Silloin palkkatietoilmoitus siirtyy onnistuneesti tulorekisteriin.

 • Tietoa julkisten alojen eläkelain piiriin kuuluvien palvelussuhteiden tietojen ilmoittamisesta löydät Kevan verkkosivujen ohjeesta, koodistosta ja uutiskirjeistä.

 • Tulorekisterin yksityiskohtaiset ilmoittamisen ohjeet löydät täältä. Tutustu myös tulorekisterin julkaisemaan infoon hyvinvointialueille. (vero.fi/tulorekisteri)

 • Tulorekisteri suosittelee, että työnantaja ilmoittaa palkkatietoilmoituksessa tiedot uusien hyvinvointialueiden työntekijöiden toimipaikoista.

Lue myös uutisemme "Tietojen tulorekisteri-ilmoittaminen sote-uudistuksen yhteydessä"

Tietoa hyvinvointialueiden valmistelun tueksi

Kunta-alan henkilöstön keskeisiä tunnuslukuja hyvinvointialueille siirtyvien sekä kunnissa jatkavien näkökulmasta löydät verkkoraportistamme. 

Uutinen: Hyvinvointialueisiin siirtymä edellyttää muutosjohtamista ja yhteistä tilannekuvaa

Raporttiin on koottu Kevan rekistereistä henkilöstö- ja taloussuunnittelun sekä työkykyjohtamisen kannalta keskeisiä tietoja, mukaan lukien

 • Eläköitymisennusteet
 • eläkkeelle siirtynyt henkilöstö
 • työkyvyttömyyden perusteet
 • työkyvyttömyyshakemukset sekä
 • työvoiman tarveanalyysi.

Raportin tietoja voi vertailla esim. eri alueiden välillä.  

Kunta-alan henkilöstön keskeisiä tunnuslukuja hyvinvointialueille siirtyvien sekä kunnissa jatkavien näkökulmasta

Raporttiin on koostettu tietoja hyvinvointialueille siirtyvistä ja kunnissa jatkavasta henkilöstöstä. Raportissa käydään läpi työkykyjohtamisen tueksi tuotettuja tietoja Kevan kunta-alan vakuutetuista, eläköitymisennusteesta, eläkkeelle siirtyneistä, työkyvyttömyyden perusteista sekä kuvataan työvoiman tarveanalyysiä.

Avaa raportti koko näytölle klikkaamalla sitä.

image5m06e.png

Työnantajakohtaisia kunta-alan tilastoja löydät Avaintiedot-palvelustamme.

Työkyvyttömyyden kustannukset ja työhyvinvointi

Tietoa työkyvyttömyyden kustannuksista sote- ja kunta-alan organisaatioissa olemme koonneet Keva tutkii -verkkoalustalle (katso välilehti ”Työkyvyttömyyskustannukset”).

Tutkittua tietoa työhyvinvoinnissa sote-alalla ja muilla julkisen alan työpaikoilla löydät tutkimusraportistamme ”Julkisen alan työhyvinvointi” (pdf).

Kevään 2022 aikana kartoitamme sote-uudistuksen vaikutuksia työhyvinvointiin osana käynnistyvää Julkisen alan työhyvinvointi -tutkimusta.

Johda henkilöstösi työkykyä muutoksessa

Organisaatiomuutos vaikuttaa myös henkilöstön työhyvinvointiin ja työuriin.Palomies päiväkodissa 330x220.jpg

Vaativissa muutostilanteissa on tärkeää tukea henkilöstöä ja kehittää työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen toimintamalleja vastaamaan uuden organisaation tarpeita. Työkykyjohtamisen laatu vaikuttaa suoraan hyvinvointialueiden talouteen. 

Työkykyjohtamisen kehittäminen on keskeistä, jotta hyvinvointialueet voivat onnistua tavoitteessaan parantaa suomalaisten hoidon saatavuutta ja laatua pitäen kurissa myös kustannukset. 

Työkykyjohtaminen muutoksessa 

 • ennakoi ja tunnista työkykyyn ja työkyvyttömyyskustannuksiin liittyviä riskejä olemassa olevan tiedon pohjalta
 • muokkaa ja uudista työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen sekä työkyvyn tuen malleja niin, että ne vastaavat uutta toimintaympäristöä ja ovat osa alkavaa toimintaa sekä työpaikan arkea
 • kohdenna työterveyden toimia tunnistettuihin työkyvyttömyysriskeihin ja muutostilanteisiin liittyviin työkyvyn tuen tarpeisiin.

Lue Kevan työnantaja-asiakkuus- ja työkykyjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikin ajatuksia työntekijäkokemuksen merkityksistä hyvinvointialueiden rakentamisessa Kuntamarkkinat-blogista. 

Henkilöstön riittävyyttä ja työkyvyn turvaamisesta sote-uudistuksessa pohtivat myös Kevan tutkimuspäällikkö Laura Pekkarinen ja Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Jenni Ervasti kirjoituksessaan (ts.fi).  

Työkykyjohtamisen palvelut muutoksen tueksi

Hyödynnä asiantuntemuksemme, kattavat verkostot ja tutkittuun tietoon pohjautuvat työkalut työkykyjohtamisen tukena. Palvelumme ovat työnantajille maksuttomia. 

Oman asiakaspäällikkösi kanssa voitte suunnitella tarpeisiinne sopiva palvelukokonaisuuden – asiakaspäällikön yhteystiedot löytyvät työnantajan verkkopalvelusta.

Oppimisympäristö

Oppimisympäristössä voit itsenäisesti - ajasta ja paikasta riippumatta - opiskella työkykyjohtamiseen liittyviä asioita ja kehittää oman organisaation toimintaa.

Palvelu on maksuton, eikä sisällä käyttörajoituksia.

Käyttöoikeuksien tilaaminen hyvinvointialueiden valmisteluun osallistuville ja siirtyville

Mikäli sinulla ei ole valtuuksia käyttää työnantajan verkkopalvelua hyvinvointialueen nimissä tai tilaat käyttöoikeuksia henkilöille, jotka eivät ole vielä edustamasi organisaation jäseniä, tee näin:

Tilaa hyvinvointialueen valmistelutyöhön osallistuville tai alueille siirtyville henkilöstöhallinnon edustajille, joddolle ja esihenkilöille käyttöoikeudet Kevan Oppimisympäristö-palveluun vuoden 2022 ajaksi lähettämällä sähköposti hyvinvointialueellesi nimetylle asiakaspäällikölle:

Etelä-Karjalan hyvinvointialue Jaana Kekäläinen jaana.kekalainen(at)keva.fi
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue Satu Haapakoski satu.haapakoski(at)keva.fi
Etelä-Savon hyvinvointialue Kaisa Hakkarainen kaisa.hakkarainen(at)keva.fi
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Jorma Rautakoski jorma.rautakoski(at)keva.fi
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Satu Haapakoski satu.haapakoski(at)keva.fi
Kainuun hyvinvointialue Kaisa Hakkarainen kaisa.hakkarainen(at)keva.fi
Kanta-Hämeen hyvinvointialue Satu Haapakoski satu.haapakoski(at)keva.fi
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Satu Haapakoski satu.haapakoski(at)keva.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue Kaisa Hakkarainen kaisa.hakkarainen(at)keva.fi
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue Satu Haapakoski satu.haapakoski(at)keva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue Jaana Kekäläinen jaana.kekalainen(at)keva.fi
Lapin hyvinvointialue Satu Haapakoski satu.haapakoski(at)keva.fi
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue Satu Haapakoski satu.haapakoski(at)keva.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue Satu Haapakoski satu.haapakoski(at)keva.fi
Pohjanmaan hyvinvointialue Jorma Rautakoski jorma.rautakoski(at)keva.fi
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Kaisa Hakkarainen kaisa.hakkarainen(at)keva.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Jorma Rautakoski jorma.rautakoski(at)keva.fi
Pohjois-Savon hyvinvointialue Kaisa Hakkarainen kaisa.hakkarainen(at)keva.fi
Päijät-Hämeen hyvinvointialue Jaana Kekäläinen jaana.kekalainen(at)keva.fi
Satakunnan hyvinvointialue Jaana Kekäläinen jaana.kekalainen(at)keva.fi
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue Satu Haapakoski satu.haapakoski(at)keva.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue Jaana Kekäläinen

jaana.kekalainen(at)keva.fi

Oppimisympäristön koulutussisällöt

Monipuolisista koulutussisällöissä on materiaalia mm. esihenkilön tukemiseen muutostilanteissa ja esihenkilöiden kykyyn tukea tiimiään muutostilanteissa. Tarjolla on myös kootusti kaikki hyvinvointialueiden valmistelussa hyödynnettävät materiaalit oppimiskokonaisuuteen "Muutoksen tuki sote-uudistukseen". 

Organisaatiossa tapahtuvat muutokset vaikuttavat henkilöstön ja esihenkilöiden hyvinvointiin monin tavoin. Hyvällä varautumisella ja muutoskyvykkyyden vahvistamisella muutoksesta aiheutuvia työkyvyttömyysriskejä voidaan vähentää. ”Organisaatiomuutos” oppimiskokonaisuus on suunniteltu esihenkilöiden ja henkilöstöhallinnon tarpeisiin. Monipuolisilla sisällöillä tuetaan työkykyä ja oppimista ja turvataan sujuva työ organisaatiomuutosten keskellä.

Työurajohtamisen keinoilla voidaan tukea työntekijöiden muutosvalmiuksia ja esihenkilöitä muutoksen johtamiseen. Suosittelemmekin tutustumista "Työurajohtaminen" -oppimiskokonaisuuteen

"Työterveysyhteistyö"-oppimiskokonaisuudessa hyödyllistä tietoa mm. työterveysyhteistyön kilpailuttamiseen, tietojen siirtoon palveluntarjoajan vaihtuessa ja vaikuttavan työterveysyhteistyön suunnittelemiseen.

 • Kaikkien oppimiskokonaisuuksien kuvaukset, ohjeet palvelun käyttöönottoon ja vinkkejä koulutussisällön hyödyntämiseen Oppimisympäristö-sivulla.

Tule mukaan sote-muutosverkostoomme

Kevan sote-muutosverkostossa jaetaan yhdessä tietoa, ratkaisuja ja työkaluja työkykyjohtamiseen sekä uusien toimintamallien rakentamiseen muutoksen keskellä.

Verkosto on tarkoitettu Kevan työnantaja-asiakkaille, jotka työssään haluavat tietää ja ennakoida, mitä hyvinvointialueiden valmistelun eri vaiheissa kannattaisi huomioida.

Pohdimme verkostossa, mihin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä, jotta hyvinvointialueille siirtyvä ja kunnissa jatkava henkilöstö ja koko työyhteisö voivat hyvin. 

Verkosto kokoontuu verkossa kuukausittain. Hyödynnä työkykyjohtamisen kehittämisessä myös valtakunnallisen ja alueellisten työkykyjohtamisen verkostojen tarjonta.

Työkykyjohtamisen 360

Sote-uudistus voi tuottaa kunnalle mittavat henkilöstösiirrot sekä toiminnan ja henkilöstöresurssin uudelleensuuntaamisen haasteen.

Toimiva työkykyjohtamisen kokonaisuus on perusta henkilöstön työkyvyn vahvistamiseen ja työkyvyn haasteisiin tarttumiseen myös muutostilanteissa.

Työkykyjohtamisen 360 -palvelu on tarkoitettu erityisesti organisaation henkilöstöjohtamisesta vastaavien välineeksi muutostuen suunnitteluun. Palvelu tuottaa nopeasti ja resurssitehokkaasti kuvaa työkykyjohtamisen nykytilasta. 

Saat tietoa mm. siitä

 • miten työkykyjohtaminen toteutuu johtamisketjussa
 • miten varhaisen tuen edistävä ja ennakoiva toiminta vahvistaa työkykyä ja toimii osana muutostukea 
 • miten onnistutaan reagoimaan varhain työn sujumattomuuden ja työkyvyn notkahtamisen merkkeihin
 • miten työterveysyhteistyö vastaa organisaation tarpeisiin.

Lisätietoja palvelusta saat asiakaspäälliköltäsi - katso yhteystiedot työnantajan verkkopalvelusta.

Sote-uudistus ja muutoksen tuki -kysely

Kysely on tarkoitettu kartoittamaan henkilöstön näkemyksiä sote-uudistuksen läpiviennistä.

Kyselyn avulla saa henkilöstöstä muutosprosessin onnistumisen kannalta keskeistä tietoa, johon voidaan vaikuttaa organisaation omalla toiminnalla. Sen avulla voidaan myös suunnitella ja kehittää muutokseen liittyviä tukitoimenpiteitä.

Kysely on suunniteltu siten, että sitä voidaan käyttää sekä hyvinvointialueille siirtyvälle että kuntiin jäävälle henkilöstölle. Kysely mahdollistaa myös muutoksen seuraamisen.​

Valmiista kysymyssetistä voi vapaasti muodostaa omiin tarpeisiin sopivan kyselyn.​ Kyselyyn sisältyy myös avoimia kysymyksiä​ ja mukaan kyselyyn voi lisätä 1-3 omaa kysymystä​. Kyselyn raportteja voi käyttää muutoksen tuen kehittämisen tukena.

Pääset Sote-uudistus ja muutoksen tuki -kyselyyn kirjautumalla työnantajan verkkopalveluun. Kysely löytyy sieltä Avaintiedot-palvelun ”Kyselyt”-kohdasta.

Työelämän kehittämishankkeet

Työelämän kehittämisrahan avulla kunta-alan, sote-organisaatioiden ja hyvinvointialueiden työnantajilla on mahdollisuus saada tukea työelämän kehittämistoimintaan. Rahoitus on kilpailtua. Tuemme strategisen työkykyjohtamisen kehittämisessä, tavoitteena työkyvyttömyysriskin vähentäminen.

Kehittämisrahaa vuoden 2022 haussa voivat hakea hyvinvointialueet ja sote-organisaatiot, maakunnat, kunta-alan
ja kirkon työnantajat, kuntakonsernit ja osakeyhtiöt sekä  koulutuskuntayhtymät. 

Työterveyspalvelujen järjestäminen hyvinvointialueilla

Mitä hyvinvointialueiden työterveyspalveluiden järjestämisessä tulisi huomioida? 

Olemme koonneet tarkistuslistalle asioita, joiden selvittäminen auttaa luomaan tilannekuvan hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön työkykyisyydestä ja työterveyshuoltoon liittyvistä
tarpeista. Tavoite on kohdentaa työterveystoiminta työnantajan tarpeita vastaavasti ja vaikuttavasti.

Lataa tarkistuslista käyttöösi (pdf)

Tarkistuslista hyvinvointialueille tyoterveyshuoltopalveluiden järjestämisestä 2022.pdf (293 kb)

 

Työterveyshuollon sopimukset hyvinvointialueilla

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on koonnut yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton kanssa muistion (13.5) pääkohdista liittyen sopimusten siirtymiseen. Tutustu muistioon KT:n verkkosivuilla "Työterveyshuollon sopimukset hyvinvointialueilla" (kt.fi). 

Oletko yhtiöittämässä? 

Kevan jäsenyhteisöjä ovat suoraan lain perusteella

 • kunnat
 • kuntayhtymät
 • hyvinvointialueet
 • hyvinvointiyhtymät sekä
 • Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT. (lista ei tyhjentävä)

Kevan jäsenyhteisöksi voi liittyä myös

 • osakeyhtiö, jonka kaikki osakkeet ovat yllä mainittujen jäsenyhteisöjen taikka Kevan jäsenyhteisöksi liittyneiden yhdistysten, säätiöiden, osuuskuntien tai jäsenyhteisöksi liittyneiden osakeyhtiöiden omistuksessa
 • osuuskunta, jossa on jäseninä vain edellä mainittuja jäsenyhteisöjä;
 • osakeyhtiö, säätiö tai osuuskunta, jossa yhdellä tai useammalla, Kevassa lain nojalla eläkevakuutetulla jäsenyhteisöllä on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä (Finlex.fi) tarkoitettu määräysvalta ja jonka avulla tuotetaan kuntien tai hyvinvointialueiden lakiin perustuvien tehtävien hoidossa edellytettäviä palveluja sekä näitä välittömästi palvelevia toimintoja
 • osakeyhtiö, säätiö tai osuuskunta, jossa yhdellä tai useammalla, Kevassa lain nojalla eläkevakuutetulla jäsenyhteisöllä on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta ja jonka työntekijöiden enemmistö on välittömästi ennen osakeyhtiön, säätiön tai osuuskunnan perustamista Kevan jäsenyhteisön palveluksessa.

Kun mietit jonkin toiminnon yhtiöittämistä, ota ajoissa yhteyttä asiantuntijoihimme

Selvitämme yhteistyössä mahdollisen yhtiöittämisen vaikutukset sekä eläkemaksuihin että henkilöstön eläketurvaan. 

Lisätietoja yhtiöittämisen vaikutuksista henkilöstön eläketurvaan löydät verkkosivuiltamme.

Eläke-etuudet henkilöstön siirtyessä

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään.

Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös  tukitehtäviä hoitavien henkilöiden siirrot jos vähintään puolet tehtävistä laissa mainittuja tukitehtäviä.

Jos  yksityisen palvelutuottajan kanssa tehty ostopalvelusopimus on mitätön tai hyvinvointialue, jolle sopimus on siirtynyt, irtisanoo ostopalvelusopimuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ja edellä 2 momentissa tarkoitettuja tukitehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy sopimuksen päätyttyä liikkeenluovutuksena hyvinvointialueelle, jos henkilöstöä on aiemmin ostopalvelusopimuksen perusteella siirtynyt ostopalvelutuottajan palvelukseen. Lisäeläke-etuuksien voimassa olo tarkasteltava näissä tilanteissa erikseen.

Palvelussuhteen yhdenjaksoisuus

Hyvinvointialueet, hyvinvointiyhtymät tulevat Kevan jäsenyhteisöiksi eli työeläkevakuutus säilyy henkilöstösiirtymisten yhteydessä Kevassa. Myös osakeyhtiö, yhdistys, osuuskunta ja säätiö voivat liittyä Kevan jäsenyhteisöksi tietyin edellytyksin

Eläke-etuudet säilyvät

Kun siirtyvän henkilöstön palvelussuhteet säilyvät yhdenjaksoisina ilman katkosta julkisten alojen eläkelain piirissä,  lisäeläke-etuudet ja henkilökohtaiset sekä ammatilliset eläkeiät säilyvät.

Ryhmähenkivakuutusta vastaava taloudellinen tuki

Kevan jäsenyhteisö voi ottaa työntekijäin ryhmähenkivakuutusta vastaavan taloudellisen tuen Kevasta. Taloudellinen tuki on kertakorvaus, joka maksetaan kuntatyönantajan palveluksessa olleen työntekijän kuoltua.

Taloudellisen tuen piiriin kuuluu työ- ja virkasuhteessa tehty työ sekä eläinlääkäreiden toimenpidepalkkiot. Taloudellisen tuen piiriin eivät kuulu omais- ja perhehoitajat, luottamushenkilöt tai toimeksiantosopimukset. 

Kevassa taloudellisen tuen kustannukset määräytyvät siten, että järjestelmästä aiheutuneet kulut jaetaan kultakin kalenterivuodelta jälkikäteen etuuden meiltä ottaneiden jäsenyhteisöjen kesken niiden maksamien palkkojen suhteessa.

Taloudellisen tuen maksu edelliseltä kalenterivuodelta vahvistetaan tammikuussa. Taloudellisesta tuesta ei makseta ennakoita.

Vuonna 2021 taloudellisen tuen kustannus oli 0,024871610% sen meiltä ottaneiden jäsenyhteisöjemme palkkasummasta. Vuonna 2023 arvioimme taloudellisen tuen kustannuksen jäävän alle 0,033%:iin taloudellisen tuen alaisista palkoista

Lupaamme vaivattoman ja edullisen vaihtoehdon vakuutusyhtiöiden ryhmähenkivakuutukselle! Ota yhteys oman hyvinvointialueesi asiakaspäällikköön tai lue lisää verkkosivuiltamme.