Hyvinvointialueet

Vuoden 2023 alussa toimintansa aloittavat hyvinvointialueet ovat lain mukaan Kevan jäsenyhteisöjä. Niiden henkilöstön eläketurva määräytyy Julkisten alojen eläkelain (JuEL) mukaan.

Uutinen: Hyvinvointialueet Kevan jäsenyhteisöiksi

Sote uudistus sairaanhoitajat 330x220.jpg
Perustettavat hyvinvointialueet sekä luovuttavat kunnat ovat historiallisen suuren muutoksen edessä.

Hyvinvointialueille on siirtymässä yhteensä yli 260 000 kunta-alan työntekijää. Kunnista sote-henkilöstöä siirtyy noin 99 000 henkilöä. Kunnissa jatkavan kunta-alan henkilöstön määrä on noin 187 000 työntekijää.

Sote-muutos ei vaikuta hyvinvointialueiden tai kunnissa jatkavan henkilöstön eläketurvaan. Lue lisää sote-muutoksesta: soteuudistus.fi.

Tuemme väliaikaishallintoja, kuntia ja kuntayhtymiä ja uusia hyvinvointialueiden työnantajia sote-muutoksessa tarjoamalla tietoa, tukea ja työkaluja johtamisen ja työhyvinvoinnin tueksi.

Ota yhteyttä

Pieneltäkin tuntuva kysymys tai tarve selkiyttää tilannetta, on riittävä syy ottaa yhteyttä Kevaan.

Miten sote-muutos vaikuttaa eläkemaksuihin?

Hyvinvointialueiden ja kuntien maksurakenteeseen on tulossa muutoksia vuoden 2023 alusta.

Palkkaperusteisen eläkemaksun lisäksi kunnat ja hyvinvointialueet maksavat vuoden 2023 alusta alkaen tasausmaksua, jonka arvioidaan olevan nykyisen eläkemenoperusteisen maksun suuruinen. Eläkemenoperusteinen maksu poistuu.

Tasausmaksua eivät maksa muut Kevan jäsenyhteisöt (osakeyhtiöt, osuuskunnat, kuntayhtymät, säätiöt tai yhdistykset).

Jäsenyhteisöjen eläkemaksuista ja tasausmaksusta löydät lisätietoa verkkosivuiltamme Tietoa eläkemaksuista. 

Tietoa hyvinvointialueiden valmistelun tueksi

Kunta-alan henkilöstön keskeisiä tunnuslukuja hyvinvointialueille siirtyvien sekä kunnissa jatkavien näkökulmasta löydät verkkoraportistamme. 

Uutinen: Hyvinvointialueisiin siirtymä edellyttää muutosjohtamista ja yhteistä tilannekuvaa

Raporttiin on koottu Kevan rekistereistä henkilöstö- ja taloussuunnittelun sekä työkykyjohtamisen kannalta keskeisiä tietoja, mukaan lukien

 • Eläköitymisennusteet
 • eläkkeelle siirtynyt henkilöstö
 • työkyvyttömyyden perusteet
 • työkyvyttömyyshakemukset sekä
 • työvoiman tarveanalyysi.

Raportin tietoja voi vertailla esim. eri alueiden välillä.  

Kunta-alan henkilöstön keskeisiä tunnuslukuja hyvinvointialueille siirtyvien sekä kunnissa jatkavien näkökulmasta

Raporttiin on koostettu tietoja hyvinvointialueille siirtyvistä ja kunnissa jatkavasta henkilöstöstä. Raportissa käydään läpi työkykyjohtamisen tueksi tuotettuja tietoja Kevan kunta-alan vakuutetuista, eläköitymisennusteesta, eläkkeelle siirtyneistä, työkyvyttömyyden perusteista sekä kuvataan työvoiman tarveanalyysiä.

Klikkaa raportti koko näytölle oikean alareunan PowerBi-nuolikuvake.png -nuolimerkistä.

Työnantajakohtaisia kunta-alan tilastoja löydät Avaintiedot-palvelustamme.

Työkyvyttömyyden kustannukset ja työhyvinvointi

Tietoa työkyvyttömyyden kustannuksista sote- ja kunta-alan organisaatioissa olemme koonneet Keva tutkii -verkkoalustalle (katso välilehti ”Työkyvyttömyyskustannukset”).

Tutkittua tietoa työhyvinvoinnissa sote-alalla ja muilla julkisen alan työpaikoilla löydät tutkimusraportistamme ”Julkisen alan työhyvinvointi” (pdf).

Kevään 2022 aikana kartoitamme sote-uudistuksen vaikutuksia työhyvinvointiin osana käynnistyvää Julkisen alan työhyvinvointi -tutkimusta.

Johda henkilöstösi työkykyä muutoksessa

Organisaatiomuutos vaikuttaa myös henkilöstön työhyvinvointiin ja työuriin.Palomies päiväkodissa 330x220.jpg

Vaativissa muutostilanteissa on tärkeää tukea henkilöstöä ja kehittää työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen toimintamalleja vastaamaan uuden organisaation tarpeita. Työkykyjohtamisen laatu vaikuttaa suoraan hyvinvointialueiden talouteen. 

Työkykyjohtamisen kehittäminen on keskeistä, jotta hyvinvointialueet voivat onnistua tavoitteessaan parantaa suomalaisten hoidon saatavuutta ja laatua pitäen kurissa myös kustannukset. 

Työkykyjohtaminen muutoksessa 

 • ennakoi ja tunnista työkykyyn ja työkyvyttömyyskustannuksiin liittyviä riskejä olemassa olevan tiedon pohjalta
 • muokkaa ja uudista työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen sekä työkyvyn tuen malleja niin, että ne vastaavat uutta toimintaympäristöä ja ovat osa alkavaa toimintaa sekä työpaikan arkea
 • kohdenna työterveyden toimia tunnistettuihin työkykyriskeihin ja muutostilanteisiin liittyviin työkyvyn tuen tarpeisiin.

Lue Kevan työnantaja-asiakkuus- ja työkykyjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikin ajatuksia työntekijäkokemuksen merkityksistä hyvinvointialueiden rakentamisessa Kuntamarkkinat-blogista. 

Henkilöstön riittävyyttä ja työkyvyn turvaamisesta sote-uudistuksessa pohtivat myös Kevan tutkimuspäällikkö Laura Pekkarinen ja Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Jenni Ervasti kirjoituksessaan (ts.fi).  

Työkykyjohtamisen palvelut muutoksen tueksi

Hyödynnä asiantuntemuksemme, kattavat verkostot ja tutkittuun tietoon pohjautuvat työkalut työkykyjohtamisen tukena. Palvelumme ovat työnantajille maksuttomia. 

Oman asiakaspäällikkösi kanssa voitte suunnitella tarpeisiinne sopiva palvelukokonaisuuden – asiakaspäällikön yhteystiedot löytyvät työnantajan verkkopalvelusta.

Oppimisympäristö

Oppimisympäristössä voit itsenäisesti - ajasta ja paikasta riippumatta - opiskella työkykyjohtamiseen liittyviä asioita ja kehittää oman organisaation toimintaa.

Palvelu on maksuton, eikä sisällä käyttörajoituksia.

Monipuolisista koulutussisällöissä on materiaalia mm. esihenkilön tukemiseen muutostilanteissa ja esihenkilöiden kykyyn tukea tiimiään muutostilanteissa. Tarjolla on myös kootusti kaikki hyvinvointialueiden valmistelussa hyödynnettävät materiaalit oppimiskokonaisuuteen "Muutoksen tuki sote-uudistukseen". 

Työurajohtamisen keinoilla voidaan tukea työntekijöiden muutosvalmiuksia ja esihenkilöitä muutoksen johtamiseen. Suosittelemmekin tutustumista "Työurajohtaminen" -oppimiskokonaisuuteen

"Työterveysyhteistyö"-oppimiskokonaisuudessa hyödyllistä tietoa mm. työterveysyhteistyön kilpailuttamiseen, tietojen siirtoon palveluntarjoajan vaihtuessa ja vaikuttavan työterveysyhteistyön suunnittelemiseen.

 • Kaikkien oppimiskokonaisuuksien kuvaukset, ohjeet palvelun käyttöönottoon ja vinkkejä koulutussisällön hyödyntämiseen Oppimisympäristö-sivulla.

Tule mukaan sote-muutosverkostoomme

Kevan sote-muutosverkostossa jaetaan yhdessä tietoa, ratkaisuja ja työkaluja työkykyjohtamiseen sekä uusien toimintamallien rakentamiseen muutoksen keskellä.

Verkosto on tarkoitettu Kevan työnantaja-asiakkaille, jotka työssään haluavat tietää ja ennakoida, mitä hyvinvointialueiden valmistelun eri vaiheissa kannattaisi huomioida.

Pohdimme verkostossa, mihin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä, jotta hyvinvointialueille siirtyvä ja kunnissa jatkava henkilöstö ja koko työyhteisö voivat hyvin. 

Verkosto kokoontuu verkossa kuukausittain. Hyödynnä työkykyjohtamisen kehittämisessä myös valtakunnallisen ja alueellisten työkykyjohtamisen verkostojen tarjonta.

Työkykyjohtamisen 360

Sote-uudistus voi tuottaa kunnalle mittavat henkilöstösiirrot sekä toiminnan ja henkilöstöresurssin uudelleensuuntaamisen haasteen.

Toimiva työkykyjohtamisen kokonaisuus on perusta henkilöstön työkyvyn vahvistamiseen ja työkyvyn haasteisiin tarttumiseen myös muutostilanteissa.

Työkykyjohtamisen 360 -palvelu on tarkoitettu erityisesti organisaation henkilöstöjohtamisesta vastaavien välineeksi muutostuen suunnitteluun. Palvelu tuottaa nopeasti ja resurssitehokkaasti kuvaa työkykyjohtamisen nykytilasta. 

Saat tietoa mm. siitä

 • miten työkykyjohtaminen toteutuu johtamisketjussa
 • miten varhaisen tuen edistävä ja ennakoiva toiminta vahvistaa työkykyä ja toimii osana muutostukea 
 • miten onnistutaan reagoimaan varhain työn sujumattomuuden ja työkyvyn notkahtamisen merkkeihin
 • miten työterveysyhteistyö vastaa organisaation tarpeisiin.

Lisätietoja palvelusta saat asiakaspäälliköltäsi - katso yhteystiedot työnantajan verkkopalvelusta.

Sote-uudistus ja muutoksen tuki -kysely

Kysely on tarkoitettu kartoittamaan henkilöstön näkemyksiä sote-uudistuksen läpiviennistä.

Kyselyn avulla saa henkilöstöstä muutosprosessin onnistumisen kannalta keskeistä tietoa, johon voidaan vaikuttaa organisaation omalla toiminnalla. Sen avulla voidaan myös suunnitella ja kehittää muutokseen liittyviä tukitoimenpiteitä.

Kysely on suunniteltu siten, että sitä voidaan käyttää sekä hyvinvointialueille siirtyvälle että kuntiin jäävälle henkilöstölle. Kysely mahdollistaa myös muutoksen seuraamisen.​

Valmiista kysymyssetistä voi vapaasti muodostaa omiin tarpeisiin sopivan kyselyn.​ Kyselyyn sisältyy myös avoimia kysymyksiä​ ja mukaan kyselyyn voi lisätä 1-3 omaa kysymystä​. Kyselyn raportteja voi käyttää muutoksen tuen kehittämisen tukena.

Pääset Sote-uudistus ja muutoksen tuki -kyselyyn kirjautumalla työnantajan verkkopalveluun. Kysely löytyy sieltä Avaintiedot-palvelun ”Kyselyt”-kohdasta.

Työelämän kehittämishankkeet

Työelämän kehittämisrahan avulla kunta-alan, sote-organisaatioiden ja hyvinvointialueiden työnantajilla on mahdollisuus saada tukea työelämän kehittämistoimintaan. Rahoitus on kilpailtua. Tuemme strategisen työkykyjohtamisen kehittämisessä, tavoitteena työkyvyttömyysriskin vähentäminen.

Kehittämisrahaa vuoden 2022 haussa voivat hakea hyvinvointialueet ja sote-organisaatiot, maakunnat, kunta-alan
ja kirkon työnantajat, kuntakonsernit ja osakeyhtiöt sekä  koulutuskuntayhtymät. 

Oletko yhtiöittämässä? 

Kevan jäsenyhteisöjä ovat suoraan lain perusteella

 • kunnat
 • kuntayhtymät
 • hyvinvointialueet
 • hyvinvointiyhtymät sekä
 • Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT. (lista ei tyhjentävä)

Kevan jäsenyhteisöksi voi liittyä myös

 • osakeyhtiö, jonka kaikki osakkeet ovat yllä mainittujen jäsenyhteisöjen taikka Kevan jäsenyhteisöksi liittyneiden yhdistysten, säätiöiden, osuuskuntien tai jäsenyhteisöksi liittyneiden osakeyhtiöiden omistuksessa
 • osuuskunta, jossa on jäseninä vain edellä mainittuja jäsenyhteisöjä;
 • osakeyhtiö, säätiö tai osuuskunta, jossa yhdellä tai useammalla, Kevassa lain nojalla eläkevakuutetulla jäsenyhteisöllä on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä (Finlex.fi) tarkoitettu määräysvalta ja jonka avulla tuotetaan kuntien tai hyvinvointialueiden lakiin perustuvien tehtävien hoidossa edellytettäviä palveluja sekä näitä välittömästi palvelevia toimintoja
 • osakeyhtiö, säätiö tai osuuskunta, jossa yhdellä tai useammalla, Kevassa lain nojalla eläkevakuutetulla jäsenyhteisöllä on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta ja jonka työntekijöiden enemmistö on välittömästi ennen osakeyhtiön, säätiön tai osuuskunnan perustamista Kevan jäsenyhteisön palveluksessa.

Kun mietit jonkin toiminnon yhtiöittämistä, ota ajoissa yhteyttä asiantuntijoihimme

Selvitämme yhteistyössä mahdollisen yhtiöittämisen vaikutukset sekä eläkemaksuihin että henkilöstön eläketurvaan. 

Lisätietoja yhtiöittämisen vaikutuksista henkilöstön eläketurvaan löydät verkkosivuiltamme.

Eläke-etuudet henkilöstön siirtyessä

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään.

Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös  tukitehtäviä hoitavien henkilöiden siirrot jos vähintään puolet tehtävistä laissa mainittuja tukitehtäviä.

Jos  yksityisen palvelutuottajan kanssa tehty ostopalvelusopimus on mitätön tai hyvinvointialue, jolle sopimus on siirtynyt, irtisanoo ostopalvelusopimuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ja edellä 2 momentissa tarkoitettuja tukitehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy sopimuksen päätyttyä liikkeenluovutuksena hyvinvointialueelle, jos henkilöstöä on aiemmin ostopalvelusopimuksen perusteella siirtynyt ostopalvelutuottajan palvelukseen. Lisäeläke-etuuksien voimassa olo tarkasteltava näissä tilanteissa erikseen.

Palvelussuhteen yhdenjaksoisuus

Hyvinvointialueet, hyvinvointiyhtymät tulevat Kevan jäsenyhteisöiksi eli työeläkevakuutus säilyy henkilöstösiirtymisten yhteydessä Kevassa. Myös osakeyhtiö, yhdistys, osuuskunta ja säätiö voivat liittyä Kevan jäsenyhteisöksi tietyin edellytyksin

Eläke-etuudet säilyvät

Kun siirtyvän henkilöstön palvelussuhteet säilyvät yhdenjaksoisina ilman katkosta julkisten alojen eläkelain piirissä,  lisäeläke-etuudet ja henkilökohtaiset sekä ammatilliset eläkeiät säilyvät.