Varhe-maksujen arviointi

Taulukosta näet, miten uudesta vuonna 2018 alkavasta työkyvyttömyyseläkkeestä aiheutuvien suurtyönantajan varhe-maksujen yhteismäärä muuttuu eläkkeen euromäärän ja eläkkeen alkamiskuukauden perusteella.

Taulukko päivittyy joulukuussa (valtuuskunnan maksutasopäätös), toukokuussa ja syyskuussa.

Varhaiseläkemenoperusteinen maksu korvautunee vuodesta 2020 alkaen työkyvyttömyyseläkemaksulla. Muutos on osa sote- ja maakuntauudistukseen liittyvää Kevan eläkemaksurakenteen uudistusta, josta tarkempia tietoja löytyy syyskuussa julkaistusta budjetointiohjeesta. Taulukon laadinnassa ei ole huomioitu maksurakenneuudistusta, vaan se on pohjautuu nykyisen varhaiseläkemenoperusteisen maksun tekniikkaan.