Vaikuttavaan työhyvinvointi- ja työkykyjohtamiseen

Miten organisaation työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen käytännöt ja kehittämistoimet linkittyvät osaksi henkilöstöjohtamista? Onko eri toimijoilla yhteiset näkemykset yhteisistä toimintamalleista, niiden toteutumisesta arjessa, mittareista ja tavoitteista? Miten tuloksia arvioidaan? Onko toiminta vaikuttavaa?

Työpajassa tutkitaan oman organisaation työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen käytäntöjä, vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Peilinä arvioinnissa käytetään Kevan tuottamaa työhyvinvointijohtamisen arviointityökalua. Tämän avulla työhyvinvointijohtamisen tilannekuva selkiytyy ja jatkotoimenpiteitä voidaan konkretisoida myös eri toimijaryhmien (hr, johto, esimiehet, luottamushenkilöt) osalta. Työpajassa osallistujat tuottavat oman organsiaationsa suunnitelman työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen kehittämiseksi.

Osallistujat saavat ennakkotehtävän, jonka avulla työpajassa työstetään oman organisaation kehittämissuunnitelmaa. Työpajaan mahtuu mukaan 30 henkilöä.

Ohjelma julkaistaan viikolla 23.

Kohderyhmä: Henkilöstöjohto- ja kehittäjät, toimialajohto ja työterveyden edustajat.
 
Tapahtuman kieli: Suomi
Ajankohta: 26.10.2017 08:45 - 26.10.2017 15:15
Paikka: Keva, Käyntiosoite Unioninkatu 43, HELSINKI
Tilaisuus ja tarjoilu ovat osallistujille maksuttomia. Majoituksen ja matkat varaa ja maksaa osallistuja tai hänen työnantajansa. Palvelemme tapahtumiin liittyvissä asioissa sähköpostitse osoitteessa kevapalvelu@keva.fi
Ilmoittaudu viimeistään: 2.10.2017

Ilmoittautuminen