Näringsstöd

Keva kan bevilja näringsstöd för grundande av ett eget företag, för ändring av verksamheten eller för yrkesutövande. Näringsstöd är ett partiellt bidrag för de nödvändiga anskaffningar som hänför sig till företagsverksamheten.