Hjälp med att göra upp en rehabiliteringsplan

Du kan vid behov få hjälp med att göra upp en rehabiliteringsplan.

Om en rehabiliteringsplan inte kan göras upp med arbetsgivaren och företagshälsovården kan Keva ge uppdraget till en rehabiliteringsserviceproducent. Serviceproducenten hjälper dig personligen med att göra upp en plan.

Innan uppdraget ges ska du dock kolla möjligheterna till arbetsarrangemang på arbetsplatsen.

Läs mer i broschyren (på finska):

Hjälp med att göra upp en rehabiliteringsplan