Pensionstagarnas årsbrev

Pensioner
Pensioner

Årsbreven till pensionstagarna inom kommunsektorn, kyrkan och FPA har postats i december. En del av breven hanteras ännu på posten.

Breven till statens pensionstagare postas vecka 2.

I årsbrevet finns information om bland annat procentsatsen för indexjusteringen, pensionsbeloppet i januari och pensionernas utbetalningsdagar 2017.

Keva skickar totalt cirka 700 000 årsbrev till pensionstagarna.

Utöver årsbreven postas brev om inkomstgränserna till delinvalid- och deltidspensionstagarna i januari 2017. I brevet finns information om hur mycket man får tjäna 2017 medan man är delinvalid- eller deltidspensionerad.

På våra sidor även