Pensionsrådgivning under sommaren

Pensioner Tjänster
Pensioner Tjänster

Pensionsrådgivningen betjänar under sommaren 20.6–16.8 mån.–fre. kl. 8.00–16.00.

På numret 020 614 2868 får man svar på frågor om pension och rehabilitering.

Du vet väl att du i tjänsten Dina pensionsuppgifter kan sköta dina pensionsärenden varje dag dygnet runt – också på sommaren!

 

Trevlig sommar och midsommar!

Kukat.png

 

På måndag 19.8 återgår vi till normal tidtabell och betjänar på vårt pensionsrådgivningsnummer till kl. 17.