17.1.2017 kl. 11.21 | Nyheter

Pensionsansökningarna prioriteras enligt starttidpunkt

Pensionsreformen krävde stora ändringar i pensionsberäkningssystemen. På grund av reformen har alla ålderspensioner, partiella förtida ålderspensioner och betalningsbeslut om delinvalidpension som börjar 1.2.2017 eller senare fått vänta på ändringarna i beräkningssystemen.

Nu avvecklar vi kön och prioriterar ansökningarna enligt den tidpunkt då pensionen ska börja. Vi prioriterar också de ansökningar där sökanden inte har någon annan löpande pension.

Under årets första vecka har pensionerna som beräknas enligt den nya lagen för säkerhets skull gåtts igenom extra noggrant. Ändringarna i beräkningssystemen har visat sig fungera och nu har köerna börjat avvecklas.

Antalet pågående ansökningar om ålderspension är cirka 1 500 fler än vid samma tidpunkt i fjol. Läget förväntas normaliseras senast i mars.

Partiell förtida ålderspension har i den offentliga sektorn sökts måttligt. Hittills har drygt 300 ansökningar lämnats och över 70 % av sökandena väljer partiell förtida ålderspension till 50 %. Sökandena är mellan 61 och 67 år. Så gott som alla sökanden hade med tanke på åldern också kunnat få deltidspension.

Pensionsbeslutet syns i tjänsten Dina pensionsuppgifter efter att det blivit klart. I tjänsten kan man också beställa ett textmeddelande eller e-postmeddelande som skickas efter att beslutet blivit klart.