Partiell arbetsförmåga gjorde att teaterarbetet byttes ut mot torgövervakarens jobb

Pensioner Kunderna berättar
Pensioner Kunderna berättar

Petri Mättö var scenarbetare och ljustekniker på Villmanstrands teater i 36 år. Hans hälsa tålde dock inte längre det tunga jobbet med ljustekniken och han sökte sig till delinvalidpension och till ett deltidsjobb som torgövervakare.

Petri Mättö började studera till scenarbetare på Villmanstrands stadsteater på läroavtal, när han var ung man.

– Läroavtalsutbildningen började på Yrkesinstitutet i Helsingfors. Det fanns studerande från olika håll i Finland på kursen. Studierna tog tre år i anspråk och jag gjorde dem vid sidan av arbetet, berättar Petri om sin studietid.

Petri arbetade som scenarbetare i 20 års tid. Han hade besvär med sina knän redan när han var yngre, men småningom började besvären bli allt värre. Därför utbildades han till ljustekniker, eftersom jobbet är fysiskt lite lättare. Petri arbetade som ljustekniker i 16 år.

Knäskada stoppade karriären vid teatern

År 2016 cyklade Petri mot ett spänt hundkoppel, varvid han föll omkull och slog sig medvetslös. Han fick en hjärnskada i olyckan, men kunde ändå fortsätta på jobbet.

Med tiden blev den gamla knäskadan så mycket värre att den måste opereras. I januari 2021 fick Petri en artificiell ledprotes i knäet.

– Operationen lyckades bra. Jag var sjukskriven två månader och efter det jobbade jag hela våren i mina tidigare uppgifter. Att jobba som ljustekniker handlar ganska mycket om att klättra och gå på alla fyra, ofta på mycket trånga ställen. Petri började oroa sig för huruvida knäet skulle hålla, och det började också bli en arbetarskyddsrisk.

Arbetsdagarna på teatern är långa under föreställningssäsongen. Då jobbar personalen ofta sex dagar i veckan, först klockan 10–14 på dagen och sedan klockan 18–22 på kvällen. Det betydde att knäet hela tiden utsattes för belastning. Petri berättade öppet om sin situation för Villmanstrands stads personaldirektör Päivi Savilampi-Oikkonen.

– Utifrån samtalen föreslog Päivi delinvalidpension, och hon skickade mig till företagsläkaren för att prata mer ingående om saken. Läkarens bedömning var att den artificiella leden kanske inte håller länge om jag hela tiden anstränger den med ett jobb av det här slaget, berättar Petri.

Delinvalidpension beviljades efter andra ansökan

Petri beslutade att ansöka om delinvalidpension hos Keva.

– Jag räknade ut pensionsbeloppet med räknaren i Kevas tjänst Min pension. Jag ringde också till Kevas kundrådgivning och fick bra tips om pensionen och om ansökningsförfarandet. Päivi hjälpte mig dessutom med att fylla i ansökan och dess bilagor. Jag är väldigt tacksam för allt som hon gjort, säger Petri.

Petris första ansökan om delinvalidpension avvisades. Efter det kompletterade företagsläkaren ansökan med utredningar, varefter Keva beviljade Petri delinvalidpension från och med december 2021.

Nytt deltidsjobb som torgövervakare

– Personaldirektören hjälpte mig att hitta ett nytt jobb hos Villmanstrands stad. Jobbet är inte lika hektiskt och utsätter inte knäet för sådan belastning som jobbet på teatern. Till en början pratade vi om städning av utomhuslokaler, men vi konstaterade att ansträngningen skulle vara för stor, eftersom ett sådant jobb kräver att man är på fötterna hela dagen. Då föreslog Päivi jobbet som torgövervakare, berättar Petri.

I augusti 2021 började Petri som torgövervakarpraktikant på Tori Wirma med stöd av rehabiliteringspenning från Keva. Till en början var hans arbetstid fyra timmar, men den förlängdes senare till full arbetstid.

– Torgövervakaren lärde mig jobbet. Min avtalade arbetstid är 750 timmar om året. Jag ansvarar för ordningen på torg och öppna platser och i hamnparken. Jag tar ut avgifterna av besökande säljare, flyttar bord och sköter om andra allmänna uppgifter. På vintern är det tyst på torgen och då har jag mindre jobb, men på sommaren jobbar jag mera, förklarar Petri.

Petri-Mättö.gif

– Jag gillar det här nya jobbet. Ibland får jag till och med hoppa in som övervakare i Villmanstrands hamn. Det är en fin plats, särskilt om sommaren. Därifrån avgår båtar till Viborg och St. Petersburg, och där finns fritidsbåtar och terrasser. Här i Villmanstrand är det nära till vattnet på alla håll.

Kan jobba mera

Nu har det gått lite över ett år sedan knäoperationen. I dag har Petri mer fritid, som han tillbringar med att gymnastisera och hjälpa vänner med olika sysslor.

– Jag duger inte längre till det tidigare jobbet, men bara det blir möjligt att gå på teater igen ska jag titta på föreställningar på fritiden. Det intresserar mig också rent yrkesmässigt hurdana pjäser som sätts upp i dag.

Petri kommer inte upp till inkomstgränsen för delinvalidpension med jobbet som torgövervakare. Därför har han planer på lite extrajobb, men ingenting är ännu spikat.

Petri är 57 år, vilket betyder att ålderspensionen fortfarande ligger långt fram i tiden.

– Eftersom jag haft jobb, så har jag inte ens tänkt på att bli pensionerad på heltid.

Fråga modigt om råd

Om hälsan krånglar, uppmuntrar Petri att man öppet berättar om situationen till exempel för personalchefen.

– Det är svårt att reda ut saker ensam. Därför lönar det sig att fråga personalchefen eller företagsläkaren om råd. Det är också en bra idé att ta kontakt med Kevas rådgivning i god tid för att ta reda på saker, säger Petri uppmuntrande.