Minna Arve ny ordförande för Kevas styrelse

Keva
Keva

Åbo stadsdirektör Minna Arve har valts till Kevas styrelseledamot och sty-relseordförande. Kevas delegation fattade beslutet enhälligt.

Styrelseordföranden byttes eftersom den tidigare ordföranden Anna-Kaisa Ikonen utsågs till statssekreterare. Hon begärde avsked och lämnade ordförandeposten från 17.5.2018.

Stadsdirektör Minna Arve är ekonomie magister till sin utbildning. Hon har bland annat varit verkställande direktör för Åbo handelskammare, Samlingspartiets partisekreterare och ordförande på heltid för stadsstyrelsen i Åbo.

- Uppgiften är inspirerande och jag är mycket motiverad att ta mig an den, säger Minna Arve. Placering av pensionsmedel och finansiering av pensioner är också framöver fokusområdet i Kevas verksamhet. Kommunsektorn står inför stora förändringar och i denna situation är det särskilt viktigt att sörja för pensionssystemets hållbarhet, säger hon.

Enligt Arve ansvarar styrelsen för att Kevas organisation lever upp till sina mål och att Keva är en bra arbetsplats.

Ordförande för Kevas delegation Harri Jokiranta konstaterar att Keva har utvecklat sin kompetens och sina funktioner som pensionsproffs.

- Det är viktigt att Keva också inför omvälvningarna fortfarande tryggar pensionsåtagandena och samtidigt utvecklar arbetslivet på ett sakkunnigt sätt. Verksamheten i sakkunnigorganisationen kräver ett starkt strategiarbete som ska säkerställa verksamhetsförutsättningarna för arbetet som en nationell pensionsförsäkrare. Den nya styrelseordföranden Minna Arve känner väl till Kevas operativa ansvar och verksamhetsfält. Det är fint att få fortsätta samarbetet med att bygga upp Keva som ett starkt och kompetent pensionsproffs, sammanfattar Jokiranta.

Kevas styrelse har 9 ledamöter. Styrelsen väljs av Kevas delegation som består av 30 ledamöter.

Ytterligare information:
ordförande för Kevas delegation, biträdande stadsdirektör Harri Jokiranta, tfn 040 774 8402
Kevas styrelseordförande, stadsdirektör Minna Arve, tfn (02) 2627 22