Keva

Sakkunnigläkare som ger bedömningar avseende invalidpensioner och rehabilitering.

På Keva arbetar en chefsöverläkare och tre sakkunnigläkare på heltid. Antalet sakkunnigläkare som har arbetet som bisyssla är 14 och de representerar de centrala medicinska specialiteterna.

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade 2014 att namnen på de läkare som ger expertutlåtanden i försäkringsbeslut ska vara offentliga. Keva iakttar beslutet och publicerar namnen på sina sakkunnigläkare också på sin webbplats.

Keva har redan tidigare på begäran berättat för den som fått beslut om invalidpension namnet och specialistområdet för den sakkunnigläkare som gjort bedömningen. Alla pensionssökande och pensionstagare har rätt att också granska övriga handläggningsuppgifter om sig själva.

Enheten för försäkringsmedicin och rehabilitering

 • Tapio Ropponen, chefsöverläkare
 • Helena Ervasti, sakkunnigläkare
 • Helena Galkin-Jokinen, sakkunnigläkare
 • Timo Hannu, sakkunnigläkare
 • Timo Honkanen, sakkunnigläkare
 • Olli Häppölä, sakkunnigläkare
 • Hanna Joensuu, sakkunnigläkare
 • Tiina Kaarne, sakkunnigläkare
 • Matti Karjalainen, sakkunnigläkare
 • Kimmo Kuoppasalmi, sakkunnigläkare
 • Janne Leinonen, sakkunnigläkare
 • Anne Lilja, sakkunnigläkare
 • Jari Rechardt, sakkunnigläkare
 • Pekka Tani, sakkunnigläkare
 • Saija Turtiainen, sakkunnigläkare
 • Markku Vanhanen, sakkunnigläkare
 • Kati Vesterinen, sakkunnigläkare
 • Kimmo Vihtonen, sakkunnigläkare

För ytterligare information:

chefsöverläkare Tapio Ropponen, tfn 020 614 2332