Den nya tjänsten Nyckeluppgifter är ett verktyg för effektiv ledning av arbetsförmågan

Digitalisering Keva Tjänster
Digitalisering Keva Tjänster

Den nya tjänsten Nyckeluppgifter är nu tillgänglig för alla kommunarbetsgivarkunder. Tjänsten ger arbetsgivarna information om hurdana kostnader arbetsoförmåga förorsakar organisationen och vilka företeelser som ligger bakom kostnaderna.

Det är lätt att använda tjänsten Nyckeluppgifter och all nödvändig information finns behändigt på ett ställe. I tjänsten finns information om kostnaderna för sjukskrivningar, förtidspensionsutgiftsbaserade avgifter, arbetsolyckor och företagshälsovården. Kostnaderna illustreras med hjälp av åskådliga grafer. Organisationerna kan lätt lägga till sina egna uppgifter till tjänsten och sedan jämföra dem med uppgifterna om andra organisationer.

Tjänsten Nyckeluppgifter har utvecklats utifrån Kaari-kalkylatorn som flera av våra kunder tidigare har använt. Nu när tjänsten har digitaliserats har alla kommunarbetsgivare tillgång till den. Tjänsten kan användas självständigt som en del av ledning av arbetsförmågan.

Tjänsten Nyckeluppgifter öppnas för övriga arbetsgivare i den offentliga sektorn i det följande skedet.

Genom strategisk ledning av organisationens arbetsförmåga inverkar du aktivt på kostnaderna för arbetsoförmåga.

Ta del av tjänsten Nyckeluppgifter i webbtjänsten för arbetsgivare och börja använda den – det lönar sig.

Läs mer om tjänsten Nyckeluppgifter samt om hur den införs och vilka användarrättigheter som behövs.

Keva utvecklar och digitaliserar sina tjänster

Den nya tjänsten Nyckeluppgifter är ett led i Kevas utvecklingsprocess som har bättre och allt mer digital kundbetjäning som mål.

- Keva fortsätter med digitaliseringen av sina tjänster och kommer inom kort att införa nya digitala tjänster för sina arbetsgivarkunder såsom en arbetshälsoenkät, säger vice verkställande direktör Tapani Hellstén.

- De försäkrade har sedan en tid tillbaka kunnat göra pensionsansökan och ansökan om yrkesinriktad rehabilitering elektroniskt i webbtjänsten Dina pensionsuppgifter. Vi utvecklar denna tjänst och förbättrar dess användbarhet på fortlöpande basis. Målet är att allt fler försäkrade och pensionstagare framöver ska sköta sina ärenden på webben, säger Hellstén.


Työnantajan verkkopalveluun (Info-lohko)