7.2.2017 klo 11.53 | Nyheter

Deltidspension populär i den offentliga sektorn – partiell ålderspension mindre efterfrågad

Antalet ansökningar om deltidspension i den offentliga sektorn var enormt i slutet av förra året.

År 2016 sökte 3 560 personer deltidspension från Keva. Deltidspension är populär bland dem som arbetar i den offentliga sektorn: 50 procent av alla deltidspensioner 2016 beviljades i den offentliga sektorn.

- Endast cirka 30 procent av finländarna arbetar i den offentliga sektorn så att skillnaden i antalet deltidspensionärer är betydande, säger Keva pensionsdirektör Eija Korhonen.

Inverkan av pensionsreformen återspeglades i antalet ansökningar om deltidspension eftersom cirka 40 procent av sökandena ville att deltidspensionen ska börja på den sista möjliga dagen. Nästan hälften av sökandena hade kunnat gå i deltidspension redan tidigare.

Deltidspensionen ersattes av partiell förtida ålderspension som i slutet av januari hade sökts av 489 arbetstagare i den offentliga sektorn. Av ansökningarna hade 80 procent gjorts elektroniskt i tjänsten Dina pensionsuppgifter. 

Sett till antalet ansökningar ser det ut som partiell förtida ålderspension inte är lika populär i den offentliga som i den privata sektorn. Enligt Korhonen kan antalet ansökningar dock stiga inom kort.

- En del av sökandena vill inte att deras arbetsgivare ska få veta att de planerar att söka partiell förtida ålderspension. Därför kommer de att söka senare på våren. Då har arbetsgivaren redan anmält årsinkomsterna till registret och inga tilläggsuppgifter behöver fås av arbetsgivaren för pensionsberäkningen.

Man kan få partiell förtida ålderspension utan att minska arbetet och det är inte heller därför nödvändigt att berätta arbetsgivaren om det.

- Utgående från det som kunderna berättat när de kontaktat oss verkar det som om partiell förtida pension inte nödvändigtvis har sökts eftersom man vill jobba mindre, säger Korhonen.

Omkring 10 000 arbetstagare i den offentliga sektorn har möjlighet att gå i partiell förtida ålderspension 2017.

 

Mer information:
pensionsdirektör Eija Korhonen
eija.korhonen(at)keva.fi
040 750 3193