Budgeteringsanvisning för Kevas medlemssamfund 2019–2021

Keva Arbetsgivare Pensionsavgifter
Keva Arbetsgivare Pensionsavgifter

Keva har publicerat en uppdaterad budgeteringsanvisning för sina medlemssamfund som ersätter anvisningen av 26.9.2017.

  • Efter att inkomstregistret införts kommer praxisen för redovisning av lönebaserade pensionsavgifter till Keva att ändras betydligt från och med ingången av 2019.
  • Den förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften slopas troligen redan efter 2018.
  • Från ingången av 2019 införs en ny invalidpensionsavgift som ska tas ut som en del av den lönebaserade avgiften. Invalidpensionsavgiften ska inte ha den övergångsperiod som planerades tidigare.

Kolla budgeteringsanvisningen här.

Ytterligare information

elakevakuutusmaksut@keva.fi