Pensionsåldern närmar sig – Keva som partner


Kom och lyssna hur arbetspensionen tryggar din utkomst i olika livssituationer.

Program:
  • Kevas tjänster till privatkunder
  • Pensionsalternativ
  • Faktorer som påverkar pensionsbeloppet
  • Möjligheterna till fortsättning i arbete vid nedsatt arbetsförmåga
  • Ansökan om pension
Tillfället är avsett för alla som är intresserade av pensionsfrågor och som jobbar i den offentliga sektorn.
 
Språk: Svenska
Datum: 02.12.2019 17:00 - 02.12.2019 19:00
Kursplats: Original Sokos Hotel Royal Vasa, Hovrättsesplanaden 18, VASA
Utbildningen är avgiftsfri för deltagarna. För frågor och information om evenemang, vänligen kontakta oss på tapahtumat@keva.fi
Sista anmälningsdag: 18.11.2019

Anmälan

Alla evenemang