Upphandlingar

Kevas upphandlingar annonseras i HILMA i enlighet med upphandlingslagstiftningen (Finlex.fi).

Uppgifter om Kevas inköp

I dokumenten på denna sida finns uppgifter om Kevas inköp 2017 - 2022.

Uppgifterna är offentliga. Framöver kommer uppgifterna att uppdateras årligen.

Syftet med offentliggörandet av inköpen är att förbättra transparensen i Kevas verksamhet ytterligare.

Uppgifterna omfattar alla inköp och anskaffningar som ingår i Kevas verksamhetsutgifter med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter om organiseringen av företagshälsovården och sekretessbelagda uppgifter.

 

  Bilagor, excel Bilagor, pdf 
2022 Inköp 2022 Inköp 2022
2021 Inköp 2021 Inköp 2021
2020 Inköp 2020 Inköp 2020
2019 Inköp 2019 Inköp 2019
2018 Inköp 2018 Inköp 2018
2017 Inköp 2017 Inköp 2017

För ytterligare information: kevanostot[snabel-a]keva.fi.

Avgifterna för begäran om dokument finns i prislistan på sidan För media och intressenter