Ansvarsfullhet

Vi Kevaanställda har en viktig grundläggande uppgift: vi sörjer för att arbetstagarna i den offentliga sektorn får sin intjänade pension i tid. För oss innebär ansvarsfullhet tålmodigt arbete för finansieringen av pensionsskyddet på lång sikt.

Kevas ansvarsrapport 2017 (8054 kb) (på finska)

Keva säkerställer pensionsutbetalningen även i framtiden

Antalet pensionstagare och livslängden ökar. En tredjedel av arbetstagarna i den offentliga sektorn uppnår pensionsåldern under de följande tio åren och pensionsutgifterna ökar.

I fjol räckte Kevas pensionsavgiftsinkomster för första gången inte till att täcka de utbetalda pensionerna och vi använde även fondavkastning för utbetalning av pensioner. Denna utveckling kommer att accelerera under kommande årtionden då årskullarna minskar. 

Ansvarsfullhet innebär att bereda sig

Vi har fonderat medel till pensionsansvarsfonden i 30 års tid. Under den tiden har fondens värde vuxit med 20 md € och med vår placeringsverksamhet har värdet ytterligare vuxit med hela 32 md €. Bra avkastning behövs även i fortsättningen, annars måste löntagarnas och arbetsgivarnas pensionsavgifter höjas. Vårt ansvar sträcker sig även till kommande generationer i arbetsför ålder.

Kevas investeringsstrategi har nyligen förnyats och vi har preciserat våra principer för ansvarsfulla investeringar. Det viktigaste är tålamod och bästa möjliga avkastning på lång sikt.

Genom att välja placeringsobjekt med ansvarsfull verksamhet och genom klok diversifiering kan vi förbättra fondens avkastning och minska riskerna. En hållbar, långsiktig ekonomisk tillväxt är en förutsättning även för goda investeringsintäkter.

Ansvarsfulla investeringar
Placeringar

Vi vill påverka företag runtom i världen att utveckla sin verksamhet mot en mer hållbar riktning. Detta kräver långsiktighet, men det är inget nytt för oss – för att säkerställa utbetalningen av pensioner är det ändå nödvändigt att se tiotals år framåt.

Kevas 1,2 miljoner privatkunder och 2 300 arbetsgivarkunder kan lita på att pensionsavgifterna samlas in smidigt och på rätt sätt. Även vardagliga saker bidrar till ansvarsfullhet, som till exempel att pensionssökande får ett förståeligt, felfritt pensionsbeslut och att pensionen betalas in på kontot i tid och på rätt sätt. Nya digitala tjänster effektiverar vår verksamhet i en situation där pengarna behövs till pensionerna.

Mer transparens. Publiceringen av principerna för placeringsverksamheten hjälper både intressenterna och Kevas ansvarspersoner att förstå valen inom placeringsverksamheten.

Ge oss respons och berätta vad du tänker om hur Kevas ansvarsfullhet utvecklas!

Vi hoppas att du kan svara på några frågor. Det tar bara ett par minuter att svara. Svaren är helt konfidentiella eftersom vi inte identifierar svarandena.

Berätta dina idéer, åsikter eller utvecklingsförslag för oss!

  Ge oss respons och berätta hur vi kunde utveckla Kevas ansvarsfullhet

 

”Diskussion och dialog hjälper oss att hitta utvecklingsobjekt. Under de närmaste åren kommer vi att definiera närmare vad vi avser med ansvarsfull verksamhet. Samtidigt utvecklar vi rapporteringen om ansvarsfullhet i vår verksamhet”, säger verkställande direktör Timo Kietäväinen.