Förtidsavgiftstabellen

I tabellen ser du hur totalsumman av en storarbetsgivares förtidsavgifter, som förorsakas av en ny pension som börjar år 2018, ändras beroende på pensionsbeloppet och pensionens begynnelsemånad.

Tabellen uppdateras i december, i maj och i september.

Den förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften torde från och med 2020 ersättas med en invalidpensionsavgift. Ändringen är en del av Kevas ändring av pensionsavgiftsstrukturen som hänför sig till vård- och landskapsreformen. Närmare information om saken finns i den budgeteringsanvisning som publicerades i september. Ändringen av avgiftsstrukturen har inte beaktats då tabellen har upprättats, utan den grundar sig på den nuvarande tekniken med förtidspensionsutgiftsbaserad avgift.